Dřevěná zvonička dříve stávala v olomoucké městské části Pavlovičky. Později byla, tehdy ještě se zvonem, přemístěna do Bezručových sadů.

„Dnes je již bez zvonu a kvůli velmi zchátralému stavu musí být demontována,“ řekl náměstek technického úseku výstaviště Flora Jiří Svačinka.

Výstaviště už nechalo vytvořit dokonalou dřevěnou repliku, která bude nově umístěna u Katových schodů v centrální části Bezručových sadů.

Stanoviště bylo vybráno po dohodě s Národním památkovým ústavem, odborem památkové péče a projektantem. Cílem je umístit zvoničku do centra dění v parku a alespoň částečně ji chránit před nežádoucími přírodními vlivy.

V současné době pracovníci výstaviště Flora upravují místo pro usazení nové repliky, z parku brzy odstraní dosloužilou zvoničku.

„Do budoucna se dočká i nového zvonu,“ poznamenal Jiří Svačinka.