Před třemi lety vypustily několik kusů ve vojenském prostoru v Ralsku a plánovaly, že dalším místem, kde zubři budou žít, se stane Libavá. Z

rozšíření zubra evorpského na Olomoucko však nakonec sešlo.

Jednoho býka a čtyři krávy pro ralskou oboru Židlov o rozloze necelých 3,8 tisíc hektarů získaly Vojenské lesy a statky z Polska.

Odtud měla přijít i zvířata na Olomoucko.

„Pro nás je prioritou stabilizace stáda zubra evropského v rámci židlovské obory v Ralsku a vyhodnocení tohoto pilotního projektu. O jeho rozšiřování v současnosti neuvažujeme," informoval mluvčí VLS Jan Sotona.

V hustém osídlení volný pohyb vloučen

Výsadek tohoto přežvýkavce na Libavou podle vojenských lesů komplikuje celá řada otázek.

„Stádo potřebuje velmi specifické místní podmínky pro chov. Hlavní je vhodná velká obora, protože v hustém osídlení je jeho zcela volný pohyb v přírodě prakticky vyloučen. Ve hře je také ekonomická náročnost a v neposlední řadě nedořešené legislativní podmínky okolo chovu těchto zvířat," vypočítával mluvčí překážky rozšíření zvířete na Olomoucko.

Vojenské lesy se proto chtějí soustředit pouze na populaci zubra v Ralsku.

Obyvatelé Libavé, kteří se zajímali o atraktivní živočišný druh, s postojem vojenských lesů souhlasí.

„Zubr vyžaduje velký prostor a adekvátní podmínky. Libavá se v rámci schválené optimalizace vojenských újezdů zmenší a výcvik v prostoru bude četnější. Podmínky pro chov zvířete by nebyly perspektivní," reagoval bývalý pracovník vojenských lesů Jindřich Machala z Města Libavá.

Největší populace v Polsku

Zubři, kteří jsou o něco menší než bizoni, jsou největšími volně žijícími přežvýkavci Evropy. V České republice byli v přírodě vyhubeni v polovině 18. století kvůli tomu, že na území tehdejších Čech citelně ubývalo lesů. Zvířata žila právě v okolí Ralska, u Brandýsa nad Labem a na Křivoklátsku.

Největší populací zubra evropského se dnes pyšní v Polsku, kde zvířata obývají Bělověžský národní park. Libavá se naopak může pochlubit jedním z největších stád jelení zvěře.

Zubři jsou jakožto velcí kopytníci důležitou součástí ekosystémů. Na loukách a pastvinách, které spásají, umožňují přežívání řady ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živočichů.