Od září nemocnice ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci rozšířila provoz zubní ambulance v areálu nemocnice, kde byly stomatologové doposud k dispozici ve večerních a nočních hodinách.

Nemocnice zapojila do pohotovostní služby studenty vyšších ročníků stomatologie.

Pacienty ošetřují v době od 8 do 12.30 pod dozorem zkušeného lékaře.

Komplikovanějších případů se nadále ujímají kmenoví lékaři kliniky.

„Studenti mají jedinečnou možnost vyzkoušet si své budoucí povolání takříkajíc v první linii a nemocnice zase může díky tomu nabídnout pohotovostní péči u běžných bolestivých případů i ve všední dny dopoledne," popisoval Miloš Špidlen, proděkan pro studium Zubního lékařství LF UP v Olomouci.

Dříve v noci a o víkendech

Nemocnice provozuje zubní pohotovost ve svém areálu osmým rokem, a to na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Ročně ji využije na 13 tisíc pacientů.

Dosud byla služba dostupná ve všední dny od 15 do 7 hodin a o víkendech a ve svátky nepřetržitě.

Nemocnice rozšířila pohotovostní službu i pro to, že se na zubní kliniku v centru Olomouce během dne často obracejí lidé, kteří nemají svého zubního lékaře a potřebují akutní ošetření.

„V běžném provozu, kdy do našich ordinací přicházejí předem objednaní pacienti, je ale obtížné jim vyhovět. Dosud jsme zubní pohotovost zajišťovali jen mimo běžnou ordinační dobu. Nyní jsme díky spolupráci s lékařskou fakultou zavedli pohotovostní službu i ve všední dny dopoledne, takže je teď pro pacienty dostupná prakticky po celý den," vysvětlil ředitel FN Olomouc Roman Havlík.