Deník nyní získal zajímavá data, která ukazují, jaké typy úloh zvládají žáci devátých ročníků této školy nejlépe a které o něco hůře. Tabulku najdete na konci článku.

Základní škola Hálkova v Olomouci
Tady je TOP 5 základek Olomoucka, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Hned za vstupními dveřmi do Fakultní základní školy Hálkova návštěvníky upoutá barevná knihobudka, kterou si žáci vyrobili ze starší skříňky. V hodinách pracovních činností knihovničku obrousili, natřeli veselými barvami a pak umístili ke vchodu.

„Každý si tam může vybrat knihu podle svého. Snažíme se, aby naše děti rády a hodně četly. Koutky s příjemným posezením a knížkami máme rozmístěny po celé škole. Čtenářskou gramotnost hodně podporujeme, pro děti je velmi důležité, aby porozuměly psanému textu a dokázaly s ním pracovat,“ sdělila ředitelka Anna Zlámalová.

O tom, že žáci mají nejlepší výsledky u přijímacích zkoušek na střední školy v matematice a češtině, se před pár dny dozvěděla z žebříčků zveřejněných na webu Olomouckého deníku.

„Byla to pro nás novinka, moc příjemné překvapení a ocenění naší práce. Už před pár lety jsme při testování žáků devátých ročníků měli výborné výsledky. Myslím si, že je za tím kombinace všeho, o co se tady všichni dlouhodobě snažíme. Podporujeme pozitivní klima pro žáky i učitele a je vidět, že když je lidem někde spolu dobře, tak se jim pak také daří a jsou úspěšní,“ míní Anna Zlámalová.

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště se speciálním pedagogem, školním psychologem, koordinátorkou podpory nadání, metodičkami prevence a výchovnou poradkyní. Všichni aktivně řeší problémy, které se vyskytnou jak v chování, tak při vzdělávání dětí.

„Jsme rádi, že se nám to daří. Další věc je, že se věnujeme dětem ze všech stran spektra. Jak těm, které potřebují výraznou podporu, tak mimořádně nadaným. Z celkem 510 našich žáků má šest desítek dětí podpůrná opatření. Snažíme se jim pomoci, aby se dostali na takovou úroveň, že mohou pomýšlet i na střední školu,“ popsala individuální přístup ke každému žákovi ředitelka.

Spousta projektů

Za výbornými výsledky v přijímacím řízení na střední školy podle ní stojí také pečlivá příprava deváťáků v doučovacím kroužku z češtiny a matematiky a spousta projektů, které škola pro žáky prvního i druhého stupně každoročně připravuje. Například v září to byl Evropský den jazyků.

Nová přístavba s jídelnou na ZŠ Hálkova v Olomouci
ZŠ Hálkova má novou budovu s jídelnou za více než 20 milionů

Děti si oblíbily také třídenní projekt, kde mají jeden den na přípravu, druhý den jsou na výletě za poznáním zajímavých míst a třetí den zpracují závěrečné výstupy.

„Byly se už podívat například na řídící věži letiště, heliportu záchranné zdravotnické služby, v lázních, vařily bramborový guláš v lese, sestavily a naprogramovaly autíčko nebo připravovaly speciality francouzské kuchyně. Loni jsme zorganizovali projekt s názvem Buď jako Emil, kdy žáci běželi štafetový běh. Pravidelně se schází žákovský parlament, spolupracujeme s Masarykovou univerzitou v Brně, přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého a Inovačním centrem Olomouckého kraje. Na prvním stupni máme rovněž projekt na zvládání emocí, což se dětem v dnešní době obzvlášť hodí,“ míní ředitelka Fakultní základní školy Hálkova.

Propojení prvňáků s deváťáky

Pedagogové se také snaží propojit prvňáčky s deváťáky. Ti na začátku nového školního roku provedou nováčky po škole, na konci ledna jim předávají pololetní vysvědčení a po přijímačkách na střední školy vyrážejí společně na výlet.

„Bouráme tím někdy nepěkné vztahy starších žáků vůči mladším. Loni na konci školního roku prvňáci odváděli deváťáky do tříd a společně jsme jim udělali špalír. Deváťáci byli z loučení se základní školou opravdu dojatí,“ vzpomněla Anna Zlámalová.

Z přihlášených musí losovat

Fakultní základní škola Hálkova byla léta známá díky speciálním třídám pro mimořádně nadané žáky. V každém školním roce tam otevírali jednu třídu pro nadané prvňáčky s nižším počtem žáků.

„Od loňského září už ji ale nemáme, třídy jsou smíšené a pro nadané máme speciální hodiny zaměřené na logické myšlení a matematiku. U každého zápisu do prvního ročníku máme obrovský převis zájemců. Můžeme přijmout okolo 52 až 54 dětí a hlásí se jich vždycky víc než stovka. Pak z nich musíme losovat. Nové třídy by se nám moc hodily, školní budova už je využitá na maximum, doslova od sklepa až po střechu,“ poznamenala s úsměvem Anna Zlámalová.

V Drahanovicích učí v nové, modulární škole. Budovu místní základky musela obec na doporučení statika v srpnu 2023
V Drahanovicích učí v kontejnerové škole. Základku museli zavřít

Palačinky, posezení, wellroom

Přesvědčíme se o tom, když se jdeme podívat do cvičné kuchyňky v suterénu, odkud se až do ředitelny line vůně čerstvých palačinek. Při přípravě těsta si holky i kluci užijí spoustu legrace, obzvlášť, když se pokoušejí rozklepnout do mísy s moukou vajíčko.

Sklepní prostory prošly v posledních letech velkou proměnou, přibylo tam několik odborných učeben a zázemí pro trávení volného času třeba o přestávkách. Na chodbě vznikl relaxační koutek s posezením, pohodlným křeslem a knihovničkou.

V jedné z místností je klubovna s možností zahrát si stolní tenis a úplnou novinkou je takzvaný wellroom. Útulnou místnost v tónech bílé, zelené a béžové barvy si zdejší žáci vymalovali a vyzdobili podle svého.

Velký zájem o zahradu

Výtahem se pak přesouváme do moderních prostor v podkroví. V jedné ze tříd si děti u interaktivní tabule procvičují anglické číslovky, v hudebně zní klavír a děti tančí do rytmu a v další třídě se právě učí deváťáci.

Nahlédneme i do učebny, kde si skupinka nadaných prvňáčků střídavě předčítá. Zatímco jejich spolužáci trénují slabiky, tady už je čtení plynulé po celých větách a bez jediného zaváhání.

Chátrající vila v Husově ulici v Olomouci, leden 2024
O chátrající vilu v Husově má zájem město. Co tam plánuje

Fakultní základní škola Hálkova se zaměřuje také na enviromentální výchovu a na maximum se snaží využít i školní zahradu. Děti tam pěstují zeleninu na vyvýšených záhonech, starají se o rostliny v bylinkové spirále a pozorují obyvatele hmyzího hotelu a přírodního jezírka.

„O zahrádku je obrovský zájem, děti se tam moc rády učí a tráví tam společný čas. Ještě plánujeme pocitovou stezku a určitě přidáme další záhonky,“ dodává závěrem ředitelka Anna Zlámalová.

Úspěšnost u příjimacích zkoušek na SŠ podle témat

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Reportáž jsme dělali na nejlepší škole v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Český jazyk %

- český pravopis 63,29

- komunikace a sloh 72,37

- porozumění textu 66,46

- skladba 80,37

- tvarosloví 52,57

- tvorba slov a slovní zásoba 63,23

Matematika %

- číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 55,06

- číslo a početní operace 79,53

- grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 48,67

- lineární rovnice, soustavy rovnic 19,30

- počítání s mnohočleny 40,51

- poměr, mapa 6,67

- převody jednotek 70,67

- přímá, nepřímá úměrnost 51,20

- slovní úlohy na číselné obory, rovnice 49,06

- výrazy s proměnnou 23,68