Město Olomouc vyhlásilo výběrová řízení na místa ředitelů pěti základních škol.

„Ve třech případech odcházejí ředitelé na vlastní žádost, ve čtvrtém se jedná o ukončené funkční období a v posledním je důvodem končící termín jmenování do vedoucí pozice,“ sdělil náměstek primátora pro školství Viktor Tichák.

Na vlastní žádost se vzdali funkce ředitelé ze Základní a mateřské školy Demlova (ke konci července), Základní školy Mozartova (ke 24. lednu) a Základní školy Stupkova (ke konci května). V základní škole Zeyerova končí ředitelce šestileté funkční období (ke konci července) a ve Fakultní základní a mateřské škole Holečkova je důvodem uplynutí lhůty pro pověření řízení školy (bylo na dobu určitou do 24. července).

Konkurzní řízení už probíhá, zájemci se mohou hlásit až do 14. března. Rada města zároveň odsouhlasila požadavky pro výběrová řízení a v souladu s vyhláškou jmenovala komise pro posuzování uchazečů.

„Kromě toho, že jako zřizovatel chceme přitáhnout do vedení našich škol kvalitní ředitele, usilujeme tím zároveň o transparentní způsob jejich výběru,“ vysvětlil Viktor Tichák.

Konkurzní komisi tvoří dva členové určení zřizovatelem, jeden určený ředitelem krajského úřadu, dva určení Českou školní inspekcí a další člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy. Členem komise je rovněž školní inspektor České školní inspekce a jeden člen školské rady.

Podobný systém konkurzních komisí funguje i v jiných městech, například v Ostravě nebo třeba Krnově.

„Jsem přesvědčen, že složení výběrové komise je odborné, méně politické a odráží více pohledů na práci ředitele a vizi školy. Bez dobrých lídrů se školství nepohne. Pozice ředitele školy je klíčová i pro její rozvoj a má velký vliv na to, jak se ve škole učí a jak se tam děti cítí,“ vysvětlil náměstek Viktor Tichák s tím, že konání konkurzních řízení na ředitele a ředitelky škol je jedním z pilířů politiky současné městské rady v oblasti školství.