Webové stránky www.tyflonet.cz jsou navrženy a přizpůsobeny tak, aby se v nich návštěvník dobře orientoval při použití zvětšovacích programů, ale především aby byly co nejvíce kompatibilní s hlasovými odečítači, a tak byly snadno přístupné i zcela nevidomým uživatelům.

„Internetové stránky, které by nabízely specifické informace z široké oblasti vzdělávání, péče a sociálních i dalších služeb pro osoby se zrakovým hendikepem po celá léta chyběly. Díky evropskému projektu se nám podařilo tento dlouho zamýšlený záměr uskutečnit.“ řekl Jan Příborský, ředitel obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc.

Tyflonet.cz je rozdělený na šest informačních sekcí, přičemž každá je jasně strukturovaná a obsahuje co největší množství informací, adres a odkazů z oblasti problematiky zrakového postižení.

Uživatelé mohou také využívat diskusního fóra a zasílat svoje příspěvky, náměty a připomínky. Mohou si taktéž nastavit automatické zasílání novinek do své e-mailové schránky nebo si nastavit RSS informační kanál.

Internetové stránky jsou součástí projektu Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji, který je financován z evropského sociálního fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.