Úřady práce budou otevřené do konce týdne a uchazeči o práci se mohou přijít zaregistrovat i na silvestra.

Letošní prosinec již nyní překonává čísla nezaměstnaných, kteří se na úřadech práce v okrese evidovali před rokem.

„V celém okrese Olomouc se od 1. do 23. prosince zaregistrovalo více než dva tisíce uchazečů o zaměstnání. Pro srovnání, za celý prosinec roku 2009 činil počet uchazečů 1986 osob. Největší nápor nových jsme zaznamenali v prvních dnech měsíce,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, vedoucí oddělení analýz a prognóz Úřadu práce v Olomouci.

Mezi nově registrovanými uchazeči o zaměstnání tvoří největší podíl různé dělnické stavební profese, prodavači, řidiči motorových vozidel, lesní a zemědělští dělníci, montážní pracovníci, administrativní pracovníci a dále nejrůznější pomocné a nekvalifikované profese.

„Vysoký podíl zaujímají i drobní živnostníci, kteří ukončili samostatnou výdělečnou činnost. Jednalo se o téměř tři sta osob. Předpokládáme, že v prosinci se míra nezaměstnanosti zvýší minimálně o 1 procentní bod,“ uvedl Mikšaník.

V listopadu míra nezaměstnanosti v okrese dosáhla 9,8 procenta a bez práce zde bylo přes dvanáct tisíc lidí.

Na Silvestra do 13 hodin

Úřady práce také předpokládají, že nápor nových uchazečů o zaměstnání bude v posledních dnech tohoto roku vyšší než v minulých letech, a to s ohledem na některé změny zákona o zaměstnanosti, které vejdou v platnost od 1. ledna 2011.

„Úřední hodiny zůstávají stejné jako po zbytek roku i na silvestra. Posledního prosince budeme na ÚP v Olomouci přijímat nové žádosti o zprostředkování od 8 do 13 hodin. Znamená to tedy, že každého, kdo do 13. hodiny přijde podat žádost o zprostředkování zaměstnání a bude samozřejmě splňovat zákonné podmínky pro vedení v registru uchazečů o zaměstnání, obsloužíme,“ sdělil dále prognostik.

S odstupným si na podporu počkáte

Změny ve výplatě hmotného zabezpečení, tedy podpory, se budou týkat lidí, kteří jednak odstoupí od pracovního poměru na vlastní žádost či dohodou, ale i těch, kteří mají dostat od zaměstnavatele odstupné, odbytné, odchodné či si v nezaměstnanosti přivydělávají v takzvaném nekolidujícím zaměstnání.

„Skončí-li například pracovní poměr posledního ledna 2011 a člověk dostane tříměsíční odstupné, může být podpora v nezaměstnanosti přiznána nejdříve od prvního května 2011. Uchazeči o práci kterému bude příslušet z posledního zaměstnání odstupné, se tedy poskytování podpory v nezaměstnanosti odloží až po uplynutí období, jež odpovídá poskytnutému odstupnému.“ uvedla Daniela Bílá z olomouckého úřadu práce.

Odchod na dohodu = menší podpora

Ti, kteří přijdou žádat o podporu po ukončení pracovního poměru na vlastní žádost či dohodou se zaměstnavatelem, mohou čekat mnohem menší výplatu hmotného zabezpečení.

Namísto obvyklých 65 % procent průměrného měsíčního čistého výdělku, které dostávají lidé v prvních dvou měsících v evidenci úřadů práce, od ledna budou pobírat pouze 45 %, a to po celou dobu nároku na uvedenou výplatu.

„Běžně činí procentní sazba první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a zbývající dobu 45 %,“ připomněla Bílá.

Nová pravidla se budou týkat lidí, kterým skončí pracovní smlouva k poslednímu prosinci.

„Pokud někomu končí pracovní smlouva k 31.12., může se přijít zaregistrovat na ÚP až v lednu příštího roku,“ upozornil Mikšaník.