Těžká technika odklízí polámané stromy mimo části, kde se pohybují turisté.

Expozičních prostor se likvidace následků živelní pohromy nijak nedotýká.

Jediným omezením během víkendu zůstává, že se zájemci nedostanou přes lávku u makaků, která je uzavřena.

„Pohyb návštěvníků po areálu je omezen pouze u makaků, kde zůstává uzavřena lávka čekající na posouzení statika,“ informovala Karla Břečková ze Zoo Olomouc.

„Prosíme ovšem o striktní dodržování návštěvního řádu a pokynů zaměstnanců zoo. Je v zájmu samotných návštěvníků, aby se drželi pouze vyznačených cest a nepokoušeli se blíže zkoumat les nebo skládky dřeva a klestí v jejich okolí. Mohlo by to být nebezpečné,“ apelovala.

Zoo se za necelé dva týdny od ničivého úderu podařilo vrátit chod zahrady do běžných kolejí. Kompletní likvidace následků vichřice Eberhard ale potrvá podle odhadu odborníků několik měsíců.

Pomáhá silák harvestor

Práce postupují rychleji díky nasazení harvestoru z Lesů města Olomouce.

„Stroj, který průběžně využíváme v námi spravovaných lesích je teď více potřeba v zoo, aby popadané stromy co nejrychleji zpracoval a bylo možné je odvézt ze zasaženého prostoru,“ vysvětloval Lesů města Olomouce ředitel David Janásek.

Stroj si dokáže se spouští kolem bývalého Lanáčku poradit mnohem rychleji, než by zvládli sebelepší dřevorubci.

„Pohled na něj, jak s lehkostí vytahuje z hromady čtyřicetimetrové smrky, během chviličky je zbaví větví a na úhlednou kupu z jeho multifunkčního ramene odpadávají už jen stejně dlouhé klády, je fascinující,“ popisoval ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.

Sílu harvestoru využije zoo v nejvíce zasažené části zoo, což je prostor mimo pohyb návštěvníků. Provozu expozičních prostor zahrady se hlavní těžební a úklidové práce nijak nedotknou.

Momentálně návštěvníci těžkou techniku téměř nevidí a hluk, který stroj vydává, je minimální.

„Postupně se bude posunovat po zasažené stráni, takže se přiblíží k cestě vedoucí od výběhu sobů k vjezdu do Safari Euroasie. Pak bude samozřejmě nadohled a my věříme, že to pro procházející bude zajímavá atrakce,“ informovala Břečková.

Čas pro dobrovolníky přijde

Zaměstnanci zoo a posily z firem mezitím pracují na ostatních zasažených místech rozsáhlého areálu. Jakmile budou vyvezeny zpracované dřevěné klády, přijdou na řadu větve.

„A to bude ta pravá chvíle pro intenzivní využití hlásících se dobrovolníků, jejichž přihlášky zatím evidujeme a třídíme. Určitě rádi využijeme každou ochotnou ruku,“ vzkázala všem, kteří chtějí pomoci.

Vichřice, které nejvíce ničila v lesích v Olomouckém kraji, v noci na 11. března v areálu zoo vyvrátila a polámala na 800 stromů.

Popadané kmeny a větve narušily některé ploty. Z výběhů utekli chovatelům například jeleni a kozorožci.