Všech devatenáct odebraných vzorků zmrzliny prodávané na území Olomouckého kraje vyhovělo hygienickým normám.

„Oproti předchozím kontrolám dopadly ty poslední velmi dobře. Šetření jsme rozšířili i o listerie. Všechny odebrané vzorky vyhovovaly,“ uvedla vedoucí odboru výživy Krajské hygienické stanice v Olomouci Marie Procházková.

Při kontrole provedené hygieniky počátkem června z osmi odebraných vzorků zmrzliny jich pět nevyhovělo limitům. Ve všech hygienici v laboratořích našli bakterie, které lidem mohou způsobit průjmová onemocnění. Zmrzlinu odebrali v cukrárnách, restauracích a ve stáncích na Prostějovsku a Šumpersku.

„Je znát, že od posledních kontrol se zlepšili nejen prodejci, ale obracejí se na nás i sami spotřebitelé,“ poznamenala Procházková. Ze tří stížností obyvatel z posledních dní byla jedna oprávněná - týkala se špatné konzistence zmrzlin a nepořádku na stánku. Hygienici nařídili hříšníkům, ať provedou nápravu, a v nejkřiklavějších případech mohou sáhnout i po finančním postihu.