Před několika týdny odstartovala druhá etapa revitalizace zeleně podle Projektu obnovy vegetačních prvků.

V sadech lemujících historické centrum v těchto dnech mizí škůdci napadené a v minulosti nevhodně vysazené dřeviny. Ještě v listopadu bude zahájena nová výsadba.

Proč musely k zemi?

Ve Smetanových, Čechových a Bezručových sadech bude odstraněna více než stovka dřevin.

Uprostřed Čechových sadů pracovníci Výstaviště Flora pokáceli skupinu hustě rostoucích douglasek.

Jehličnany byly v minulosti nevhodně umístěny v ose průhledu parku a do budoucna by nebyly bezpečné.

„Tyto jehličnany byly vysazeny v 70.letech, šlo o přebytky z výstav a zasazeny byly velice hustě, v minulosti zde bohužel neproběhla žádná probírka. Větve byly pouze na vrcholcích, přesunulo se těžiště nahoru a vzhledem k tomu, že dřevina má velice měkké dřevo, hrozilo, že by porost mohl být do budoucna nebezpečný,“ vysvětloval zásah provozní náměstek pro zahradnickou činnost společnosti Výstaviště Flora Zdeněk Šup.

Dva buky - jeden nebezpečný, druhý nemocný

Kácely se i buky. V husté skupině v Čechových sadech rostl jeden strom do budoucna nebezpečný, druhý listnáč měl infekci na kmeni. Na stanovišti zůstaly stát jejich zdravější příbuzní.

„Buky jsou mohutné stromy a odstraněním těchto dvou jsme umožnili rozvoj exemplářům, které zůstaly,“ popisoval náměstek.

V průběhu dřevorubeckých prací je v parku biologický dozor – odborník z oblasti zoologie, který dohlíží na minimalizaci negativních dopadů na případné živočišné obyvatele dřevin.

190 nových stromů

Vlastní realizace Projektu obnovy vegetačních prvků, tedy výsadba nových stromů a keřů společně s ošetřením vybraných stromů, začne ještě v listopadu a bude pokračovat do jara.

„Poté, co se vysoutěží dodavatel dřevin, ještě v průběhu listopadu budou vysazeny listnaté opadavé keře a stromy v Čechových a Bezručových sadech. Příští rok vysadíme jehličnany a sázet budeme ve Smetanových sadech,“ sdělil náměstek Šup.

Celkem bude v rámci projektu obnovy vysazeno 190 stromů ve všech parcích.

Mladá generace keřových porostů bude zahrnovat tisíce kusů – do každého parku dva tři tisíce keřů, které budou růst zejména v obvodových částech parků.