Jívovou povýšil na městečko císař Rudolf II. v 16.století.

Vedle nového znaku tehdy Jívová získal i právo na konání pravidelných jarmarků a trhů.

„Obec Jívová byla v minulosti městem a na zasedání zastupitelstva projednáme, zda požádáme o navrácení titulu," sdělil Jan Pewner, starosta obce, o níž se zmiňují písmáci již od roku 1220.

„Jde o prestiž obce a patriotství," do­dal.

Jívová zviditelní odsunutého rodáka, otce nákupních vozíků Wanzla

Rozhodnout může anketa

O tom, jaký status by měla mít Jívová, by podle starosty měli rozhodnout ne zastupitelé, ale samotní občané.

„Projednáme možnost uspořádat anketu, aby se lidé vyjádřili, zda to chtějí nebo ne," sdělil starosta Pewner.

Jívovou pro její výhodnou polohu, význam v okolí a velikostí osídlení povýšil 22. května 1581 na městečko císař Rudolf II.

Obci udělil znak a právo pečetit zeleným voskem a právo konat výroční a týdenní trhy.

Zasněžená JívováZasněžená Jívová. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Na velikosti nezáleží

I když Jívová má zhruba 570 obyvatel, může být klidně prohlášena za město.

Status může získat obec bez ohledu na velikost katastru či počet obyvatel, který by měl být podle zákona alespoň tři tisíce, pokud věrohodným způsobem prokáže, že tento titul již v minulosti měla.

Na žádost obce může status vrátit předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

O vrácení titulu města požádala například Andělská Hora na Bruntálsku, ač nemá ani 380 obyvatel. Uspěla.

„Kdysi jsme byli velmi významným městem s 2750 obyvateli. Byly tady dvě lékárny, několik hospod, závody na zpracování lnu a dřeva, dokonce snad výrobna varhan," uvedl starosta Miroslav Novotný.

„Z historického hlediska jsme se v roce 2008 rozhodli požádat o vrácení statusu a uspěli jsme. Je to otázka prestiže a hrdosti. Někteří občané jsou za to rádi, jiným je to jedno," poznamenal.