Ke sklizni je v Olomouckém kraji 25 276 hektarů, zatímco v předchozí sezoně to bylo 26 115. Například ZD Unčovice zredukovalo plochy oseté řepkou ozimou téměř o třetinu. Důvodem jsou výkupní ceny.

„Oproti loňsku kvete zhruba ve stejném období. Jen vlivem sucha tolik nenarostla a menší je také nasazení šešulí. Dopadu sucha bude,“ uvedla agronomka ZD Unčovice Jarmila Hubáčková.

Unčovičtí na podzim zaseli řepku na 590 hektarech. „Snížili jsme plochu o 200 hektarů. Výkupní ceny šly dolů,“ vysvětlila agronomka.

Místo řepky navýšili pěstitelé z Unčovic plochu ječmene jarního.

„Je to risk. Sucho je velké. Ze začátku se chytla vláha, ale uvidíme, co bude dál,“ hodnotila.

Podle údajů Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci z 30. listopadu 2018 měli zemědělci v Olomouckém kraji ke sklizni 25 276 hektarů řepky ozimé.

„V předchozím roce to bylo 26 115 hektarů,“ sdělila Jarmila Benešová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Podle zemědělského šetření ploch osevů k 31. květnu 2018 dělaly lány řepky v Olomouckém kraji 27 458 hektarů, zatímco ke stejnému datu předchozího roku bylo zjištěno 28 289. Třeba v roce 2014 bylo řepky 26 051 a například v roce 2005 dělala osevní plocha v olomouckém regionu celkem 15 870 hektarů.

Cena semene řepky olejné v prosinci 2018 činila 9 540 korun za tunu, zatímco ve stejném období 2017 to bylo 9 899 korun a jak vyplývá z údajů Státního zemědělského intervenčního fondu už tehdy došlo k meziročnímu snížení cenové hladiny oproti stejnému období v roce 2016 o 639 korun za tunu.