Za finanční podpory obce si mohou vyměnit střešní krytinu, okna, vchodové dveře či upravit vjezd. Musí strpět, že do rekonstrukce promluví odborník určený obcí, aby změna odpovídala estetickým potřebám vesnice.

„Nevidíme jinou cestu, jak vzhled zlepšit. Primárně nám jde o starou zástavbu, historickou část obce, kde někteří rezignovali na opravy,“ uvedl starosta Velkého Týnce Petr Hanuška.

„Protože dávat tyto statky, jejich fasády dohromady, je finančně i technicky složitější, chceme lidem pomoci, aby na fasádách a oknech popracovali,“ dodal.

Obec počítá s tím, že půjde o víceletý dotační program, kdy každým rokem vyčlení z rozpočtu částku, kterou nabídne na opravy, rekonstrukci či modernizaci rodinného či bytového domu v centrální části obce, ale také v Čechovicích a Vsisku. Pro povzbuzení vlastníků nasadila samospráva celkem vysoké procento spoluúčasti – až 80 procent z celkových nákladů.

Na co a jak peníze získáte?

Na opravy domovní zástavby v první vlně vyčlenila 750 tisíc korun. Na novou fasádu, střešní krytinu, okapy, hromosvody, výměnu oken, dveří, vjezdu do domu, vstupního schodiště či opravy terasy a balkonu může jeden žadatel získat až 75 tisíc korun.

Žádosti mohou lidé podávat od 1. srpna do 30. září letošního roku. Zájemce o příspěvek musí mít v obci trvalé bydliště alespoň jeden rok a objekt užívat. Nesmí mít závazky po splatnosti vůči obci ani státu a na jeho majetek nesmí být nařízena exekuce. Příspěvek podle stanovených pravidel může získat na stavení zkolaudované před rokem 1990.

„Žádosti budeme posuzovat individuálně a vyhrazujeme si právo specifikovat kategorii priorit tak, aby odpovídala technickým a estetickým potřebám obce,“ sdělil starosta Hanuška s tím, že pro posouzení žadatelem předložené rekonstrukce využije hodnotící komise odborného pracovníka, technický dozor.