Pravidla vzali do svých rukou a vjezd na cestu mezi poli zakázali.

Podle jednatele společnosti Statek Nový Dvůr Ilji Spurného byla komunikace vždy soukromá. Ze zákazu vyjmul pouze místní a sousedy z Grygova.

„Po uzavření holického mostu a kruhového objezdu směrem na Přerov byl nárůst dopravy obrovský. To byla poslední kapka,“ sdělil podnikatel, který nechal na silnici umístit zákazovou značku s vyznačením soukromé komunikace a dodatkem o vjezdu jen na povolení vlastníka.

„Cesta byla vždycky soukromá. V minulosti tam byly závory. Vrátila se do režimu, jaký zde má být,“ vzkázal jednatel společnosti.

Podle něj cesta není stavěna na dopravu, která je na ní svedena. Místy je rozbitá a úzká.

„Statek, tatínek vždycky hradil veškeré náklady, sekal zeleň okolo. Prokážeme, že veškerá údržba šla za námi. Máme fakturu, kdy se tatínek rozhodl cestu upravit a technické služby mu to kompletně přefakturovaly. Nikdo na opravy a údržbu nic nedal,“ poukazoval Spurný.

Podnikateli hrozí pokuta

Úřady podle informací Deníku již vědí o osazení dopravního značení, které správní orgán neschválil, protože nikdo o nic nepožádal, a budou se jím zabývat.

Komunikace je podle oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací olomouckého stavebního úřadu jednoznačně veřejná. S podnikatelem mohou zahájit správní řízení. Hrozí mu až půlmilionová pokuta.

„To mě pobavilo. Už volali, ať to odstraním,“ reagoval Ilja Spurný.

Pro obyvatele Nového Dvora, části Olomouce, a sousedního Grygova zákaz podle podnikatele neplatí.

„Jak byli v Grygově zpočátku proti, tak jsou nyní rádi, protože se jim doprava snížila o 50 procent,“ uvedl Spurný.

Místostarosta Grygova Petr Chramosta jednání a dohodu s podnikatelem a právníkem Spurným potvrdil.

„Kdysi tam byly závory. Není to na takový provoz stavěné. Grygovští tudy jezdí a zkracují si cestu do práce, takže jsme se s panem Spurným domluvili a na základě zplnomocnění vydáváme povolenky,“ potvrdil Chramosta.

„Ano, zákaz jsme v podstatě přivítali, protože zátěž, která byla v Grygově abnormální, protože lidé nejezdili jen přes Nový Dvůr, ale i přes Grygov, se snížila,“ dodal místostarosta.