Stadion v Uničově má však naději na životaschopnou budoucnost. Téměř spásně se v tuto chvíli může jevit projekt, který má sportovišti zajistit energetickou soběstačnost.

Rada města Uničova dala na konci srpna zelenou provozovateli zimního stadionu, společnosti Hokej Uničov, na dokončení příprav finančně udržitelného modelu a zajištění následné realizace modernizace zimního stadionu v Uničově.

Projekt zpracovaný pro stavební povolení a žádosti o dotace odhaduje celkovou cenu inovativní modernizace kolem 30 milionů korun.

Hlavním cílem je energetická soběstačnost stadionu s nízkouhlíkovým provozem.

Součástí projektu je kromě fotovoltaické elektrárny s inteligentním bateriovým systémem oprava střechy v havarijním stavu, modernizace technologie chlazení, zateplení, zavedení energetického managementu a odvlhčení vnitřní haly.

Využití dešťové vody a šedé vody ze sprch má navíc snížit spotřebu pitné vody pro provoz stadionu.

Vyprojektování modernizace spolufinancovaly město Uničov, Olomoucký kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Projekt komplexní modernizace zimního stadionu v Uničově pochází z roku 2018. V té době oslovil předsedu hokejového oddílu Jaroslava Petříka program Energeticky úsporné obce od společnosti Enupro.

Model pro ostatní sportoviště?

„Měli jsme tehdy společnou ideu vytvořit energeticky a vodohospodářsky zcela soběstačný, zelený zimní stadion s komfortním vnitřním prostředím pro hráče i veřejnost,“ říká Josef Večeř, jednatel Enupro a autor programu Energeticky úsporné obce.

“Modernizovaný uničovský stadion se může stát modelem pro ostatní energeticky náročná sportoviště v celé republice,“ míní Večeř. Jako vzor slouží už nyní projekt na Střední škole na Českobrodské v Praze, která se stala první inteligentní, energeticky nulovou budovou ve střední Evropě.

Vyprojektovaný systém modernizace neumožňuje využít obloukovou střechu stadionu v důsledku nevyhovující statiky, a tím dosáhnout energetické soběstačnosti.

Prvotním řešením je propojit energetiku zimního stadionu s dalšími 3 vhodně zvolenými objekty Města vybavenými také inteligentními systémy elektráren z OZE (obnovitelné zdroje energie), čímž se zajistí roční bilanční soběstačnost.

Vlastní výroba energie pokryje spotřebu všech objektů a minimalizuje tak náklady na nákup energií.

Virtuální operátor komunitní energie (VOKE) následně propojí energetiku všech čtyř objektů při zachování nulové bilance v páteřní distribuční síti ČR a umožní využití veškeré nadvýroby energie k zajištění energetické soběstačnosti v on-line režimu.

„Tento patent umožňuje zabezpečit pro všechny 4 objekty 100% pokrytí jejich celoroční on-line spotřeby z vlastní zelené energie. To bude stát okolo 35 milionů. Na realizaci si ale budeme muset počkat do příštího roku, než proběhne celý proces projektové přípravy se zajištěním financí a výběrem dodavatele tohoto řešení, “ uvádí aktuální stav projektu Josef Večeř.

„Bude záležet na pár faktorech z finančního trhu, ale i tak dnes víme, že cena silové zelené energie pro všechny objekty tohoto pilotního projektu by se měla pohybovat v rozmezí 3,30 až 4,90 korun bez DPH,“ dodal závěrem.

Klára Ottová