Původní dřevěnou konstrukci postupně nahradí ocelové vaznice, trapézový plech, takzvané cetris desky a izolace. Jako krytina bude použita kotvená měkčená PVC folie o tloušťce jednoho a půl milimetru.

Po rekonstrukci se nezmění vzhled ani rozměry budovy stadionu, zpevní se však vnější kryt konstrukce a zvýší se její odolnost.