Jednání olomouckého zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE ZDE

Vlastníkem velké části okolí tzv. plecharény je nyní společnost Karla Kuropaty Hokejová hala Olomouc.

Kdy se bude jednat o podpisu smlouvy, zatím není jasné.

„Předpokládáme, že by to mohlo být hned na dalším jednání zastupitelstva,“ řekl Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Firma Hokejová hala Olomouc přišla za městem s nabídkou už letos v únoru. Do té doby o prodej neměla zájem. K největšímu posunu ale došlo až na začátku srpna, kdy se sešli zástupci obou stran a dohodli podmínky, za kterých by případný obchod proběhl. Cena se má bez DPH vyšplhat na 86 milionů a 300 tisíc.

Olomoucká radnice počítá, že pokud dnes zastupitelé záměr schválí a neobjeví se žádné další komplikace, mohla by pozemky vlastnit už 1. března příštího roku.

„Protistrana nepřistoupila na splátky a navíc trvala na tom, že dokud město neuhradí celou částku, nedojde k převodu majetku,“ stojí v důvodové zprávě, kterou dalo město k dispozici. Vysněný odkup by tak nakonec mohla zdržet sama radnice, která musí vymyslet, odkud mi-lionovou částku vezme.

Zájem o pozemky má vedení už dlouho. V roce 2003 zastupitelé schválili vstup Olomouce do společnosti HC Car, jež pozemky vlastnila. K tomu ale nakonec nedošlo. O tři roky později parcely získala společnost Karla Kuropaty za 17,5 milionu korun. Město za ní tehdy skončilo až na šestém místě s nabídkou 6 milionů.

Zvednete ruku pro? Zeptali jsme se zastupitelů

Otázka 1: Jak budete hlasovat v pondělí 11.9.2017 na jednání zastupitelstva města Olomouce  ve věci odkoupení pozemků přilehlých k zimnímu stadionu, malé haly a strojovny v Olomouci od společnosti Hokejová hala Olomouc a proč? Popřípadě, jak se k této věci stavíte?
Otázka 2: Bude vaše strana v této věci poskytovat svým členům doporučení?

ODS

Stanovisko klubu zastupitelů ODS:
Jednání  s vlastníkem přilehlých pozemků a technologií se vlečou již několik volebních období, během kterých se lední hokej, krasobruslení a další sporty pohybují v nejistotě, že zůstanou bez ledu. Nákup vnímáme jako strategický krok k sjednocení vlastnictví nemovitostí v této části města, který je součástí dlouhodobě naplňované koncepce. Fakticky umožní rekonstrukci zimního stadionu a zprovoznění druhé ledové plochy, která je klíčová jak pro zajištění odpovídajících podmínek pro sport, tak pro bruslení veřejnosti. Klub zastupitelů zvolených za ODS proto předkládaný záměr podpoří.

ANO 2011

Milan Feranec
Popravdě řečeno, nevím jak budu hlasovat, protože jsem jako zastupitel neobdržel žádný materiál k tomuto bodu jednání. Na dotaz mi bylo sděleno, že to bude Rada ještě projednávat a následně se pokusí dodat zastupitelům materiál ještě před pondělním jednání. Veškeré informace, které mám čerpám jenom z tisku. Sice Rada slíbila zřídit pracovní komisi, ale patrně se to nepovedlo.
Mohu se vyjádřit jenom obecně k problematice hokejové haly:
Podporuji snahu sjednotit vlastnictví „hokejové“ infrastruktury 
Město by mělo mít pod kontrolou základní sportovní infrastrukturu 
Návrh Rady (až ho dostaneme) budeme ještě projednávat na Klubu zastupitelů ANO a rozhodneme se podle předložených materiálů. Pro mne bude zásadní:
Jakým způsobem byla stanovena cena za odkup 
Jaký bude další postup při využívání haly, jakou roli v tom bude hrát městská firma SZO…etc. Jinak řečeno, kdy bude předložena už rok slibovaná Koncepce podpory sportu v Olomouci 

Miloslav Tichý
jako zastupitel nemám žádné informace v této věci. K tomuto bodu jednání Rada nedodala žádné materiály a nedala žádné informace. Jako občan mám pouze informace z médií a na základě těch se nemohu rozhodovat. Není z čeho vycházet, vedení města asi nepovažuje za důležité informovat zastupitele, tedy nyní opravdu nevím, jak budu hlasovat.

KDU-ČSL

Matouš Pelikán
1. V pondělí budu hlasovat pro odkoupení pozemků přilehlých k zimnímu stadionu, malé haly a strojírny. Dojde konečně po dvaceti k odblokování situace ohledně pozemků v centru města bránící jeho rozvoji, opravě stadionu a hlavně provozu zimního stadionu (ten bez strojovny či bez dohody o jejím nájmu, nemůže fungovat). 
Z dříve diskutovaných variant (ukončení nájmu strojovny a "pohřbení" extraligového hokeje či stavba multifunční haly na úvěr s pomocí investora) se tento postup jeví asi jako nejlepší, v rámci možného.
2. Klub KDU-ČSL tuto problematiku projednával na klubu a přestože žádné doporučení zastupitelům nepadlo, očekávám, že se bude respektovat doporučení Rady města Olomouce v této věci, neboť jsem nezaznamenal, že by se proti tomuto bodu někdo stavěl.

Ladislav Šnevajs
Budu hlasovat 'pro'. Město Olomouc je vlastníkem velké hokejové haly a aby ji mohlo provozovat a udržovat je nutno koupit okolní pozemky včetně strojírny chlazení.  Navíc koupí dojde ke zcelení sportovních areálů  (plavecký,  fotbalový,  hokejovy a dopravního hřiště), coz považuji za strategicky správné i z hlediska fungování a dalsiho rozvoje.

ProOlomouc

Pavel Grasse
jistě je Vám známo, že zastupitelé k tomuto bodu jednání nedostali dosud žádné podklady. Nerozumím tedy, proč takovou anketní otázku vůbec pokládáte, a proč se raději neptáte předkladatelů tohoto bodu, proč zastupitelé dosud k tak jistě vážné a ne vůbec jednoduché problematice žádné podklady nedostali. No ale budiž. Posílám svoji odpověď.
Bod programu zastupitelstva se jmenuje "Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.", a k tomu je informace, že materiál bude předán dodatečně. Z toho mi plyne, že11 dní před zasedáním zastupitelstva je zřejmě vše ještě v jednání, nic není jisté a nejsou známy ani žádné ekonomické parametry nabytí majetku, ba ani právní forma nabytí. Jinak by předkladatelé pan primátor Staněk spolu se svými pány náměstky Žáčkem, Majorem a Urbáškem nějaké, alespoň dílčí informace o tak složité problematice zastupitelům v termínu řádného rozvozu materiálů dali. Tedy jak budu hlasovat k tomuto bodu, jehož obsah zatím vůbec neznám, to nevím. Informace uvedené v tisku, které zřejmě předběhly realitu, jsou sice zajímavé, ale nelze je určitě brát za vyčerpávající relevantní informační zdroj pro můj postoj ve věci. 
Obecně by jistě bylo pro město přínosné (pokud by si mělo zachovat vlastnictví k hokejové hale) vlastnit i ledové hospodářství a související pozemky v těsném okolí haly, aby areál alespoň v základní funkční celistvosti byl majetkově sjednocen a město s ním mohlo v budoucnu vůbec strategicky nakládat. Zásadní otázkou je, za jakých podmínek. A to se snad dozvíme dříve než až v pondělí 11.9., kdy rada města předkládá tento bod na program zastupitelstva.

Občané pro Olomouce

Dominika Kovaříková
1. Vzhledem k dlouhotrvajícím problémům, které roztříštěnost vlastnických práv v tomto území způsobuje, se spíše kloníme k odkupu těchto pozemků. Hokejovou halu kromě vrcholových sportovců může využívat i široká veřejnost, což je, na rozdíl od způsobu využití Androva stadionu, plus. Otázkou však zůstávají podmínky, za nichž by k převodu nemovitostí mělo dojít, a rovněž konečná cena, která zatíží rozpočet města na několik let. Jako opoziční zastupitelé jsme však doposud neobdrželi žádné oficiální materiály ze strany vedení města a není proto možné v tuto chvíli sdělit, jak přesně budeme v pondělí hlasovat. Já osobně tuto transakci nebudu moci v pondělí podpořit, pokud nebudu mít s dostatečným předstihem k dispozici dokumenty, na jejichž základě se lze teprve rozhodnout.
2. Myslím, že naše názory na tuto problematiku jsou v našem klubu čítajícím dva členy velmi podobné.

Michal Krejčí
Sjednocení nyní funkčně a majetkově roztříštěného hokejového areálu je (dle mého názoru) logickým předpokladem pro dlouhodobé zajištění vrcholového hokeje v Olomouci, jakož i služeb, které veřejnosti dokáže zimní stadion nabídnout. Otázkou je zda si takovou investici může město finančně dovolit a jak nákup zatíží městský rozpočet v příštích letech. K tomu potřebujeme prostudovat materiály, které jsme od rady města doposud neobdrželi.  

KSČM

Jiří Zima
1. Vezmeme to pozpátku. Stavíme se k nákupu pozemků a haly pozitivně. 
A to ze dvou důvodů. 
Tím hlavním je, že bez patřičného zázemí nikdy nebude možné vybudovat kvalitní sportovní klub. Mnohdy se rozhodujeme na hraně, ale vždy  se zdravým rozumem, bez zjištných zájmů a ve prospěch občanů našeho města. Olomouci hokejová extraliga sluší a je dobrou propagací města. Olomouc, by měla být moravským centrem vrcholového sportu, ale bez opravené hokejové haly to nejde. Nová, moderní, multifunkční hala je v nedohlednu a ztratit jeden z nejpopulárnějších sportů u nás, by určitě byla škoda
Pro veřejnost je přece důležité otevření malé haly pro bruslení a jiné aktivity. 
Druhým důvodem, poněkud smutnějším, chceme mít ve městě rumisko železného šrotu? Vyžadujeme, aby se situace zlepšila a proto budeme hlasovat pro. 
2. KSČM jako taková samozřejmě konzultuje situaci jak se svými interními odborníky, tak s kompetentními osobami ze strany statutárního města. Na základě toho vždy zaujímáme určité stanovisko, nicméně jsme přesvědčeni, že komunální politika je zejména o lidech a každý člověk má svůj názor a může vidět rozdílné řešení. V tom je výhoda naší pozice jakožto opoziční strany. Můžeme si dovolit prezentovat více názorů a nápadů. Ve výsledku to povede k lepšímu řešení situace

ČSSD

Radek Čapka
budu hlasovat pro, jde o dlouhodobý problém a první a velmi zásadní krok k jeho postupnému vyřešení. Nejen sportovce a sportovní fandy, ale velkou část Olomoučanů dlouhodobě trápí neutěšený stav zimního stadionu uprostřed města. Jde přitom nejen o důležitý sportovní a hokejový stánek, ale jako jednoznačně pozitivní cíl a snahu vnímám, že v případě povedených následných oprav a úprav půjde o důstojný prostor nejen ke sportovním, ale i kulturním účelům, například pro pořádání akcí a koncertů s potřebou vyšší kapacity, jaký si každé významné krajské město a jeho obyvatelé jistě zaslouží.

Filip Žáček
co se týče Vámi zaslaného dotazu, dovoluji si níže zaslat reakci za klub zastupitelů ČSSD. Na pondělním jednání zastupitelstva budeme podporovat doporučení Rady města Olomouce ze dne 6.9.2017. Touto problematikou jsme se zabývali na posledním jednání našeho zastupitelského klubu a podporujeme dořešení majetkových vztahů v dané lokalitě.

TOP 09

Aleš Jakubec
Děkuji za Váš dotaz. Budu hlasovat na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a to tak, že podpořím záměr nákupu. Vyřeší se tím dlouho letý existenční problém zimního stadionu. Například to umožní jeho rekonstrukci.

Ivo Vlach
K první otázce Vám mohu říci jen tolik, že budu hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Soičasně nejsem před hlasováním rád vystaven mediálnímu tlaku, proto se omlouvám, ale víc to konkretizovat nebudu.
Po jednání zastupitelstva Vám rád vysvětlím důvody, které mě vedly k mému hlasování.

ZELENÍ

František Kocourek
k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že bohužel k dané problematice nejsou veřejně dostupné materiály.
Obecně Zelení v Olomouci podporují nevrcholové sportovní aktivity pro širokou veřejnost.