Zadání zakázky na posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc odsouhlasila olomoucká vláda.

Zatím by se měl zimák dočkat aspoň opravy střešního pláště, jehož stav by mohl brzy ohrozit provoz stadionu.

Do konce volebního období chce současná koalice potěšit bruslící veřejnost a postavit takzvanou malou halu.

Projekt multifunkční haly za více než miliardu korun od počátku kritizuje opozice.

VIZUALIZACE MĚSTSKÉ HALY OLOMOUC

Nejdřív malá hala

„Neznáme podmínky připravovaných dotačních titulů a je potřeba nastavit spolupráci státu, kraje a města. Předpokládám, že dotace nepůjde využít pouze na dílčí opravy, jako pravděpodobnější se začíná jevit varianta stavby nové malé haly, která bude součástí celého komplexu,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Multifunkční hala bude podle něj vznikat nejspíše po částech.

„Do konce volebního období bychom chtěli vybudovat malou halu pro veřejnost a hobby hokejisty a opravit střechu velké haly,“ informoval v pátek primátor.

Nutná rekonstrukce inženýrských sítí

To jsou v rámci připravovaných prací na zimním stadionu podle olomouckých radních aktuální priority. Střecha spolyká několik desítek milionů korun, což vyžaduje projektovou přípravu. Vysvětlují tím, že rekonstrukci nelze provést okamžitě.

Ještě před opravou velké haly a výstavbou nové malé haly je však podle radních nutné v okolí budoucí multifunkční haly provést rekonstrukci kanalizace a inženýrských sítí v ulicích Legionářská, Brožíkova a Studentská.

Na všechny tyto záměry podalo město žádost o stavební povolení.

„Budeme ale muset doplnit textovou i výkresovou část projektové dokumentace, která je z roku 2013 a od té doby byly některé předpisy a normy nahrazeny novými,“ vysvětloval Žbánek.

Změna se týká mimo jiné i srážkové vody. Ta se nyní bude muset zachytávat. Doplnění dokumentace pro stavební povolení přijde město zhruba na osm milionů korun.

„Nechtěli jsme zahodit vše, co již bylo připraveno, to by se pak jednalo o zmařenou investici,“ objasňoval primátor s tím, že vše by mělo být hotovo do 180 dnů.

Opozice: záměr nové haly z veřejných prostředků je nerealistický

Po opravě střechy stadionu volá i olomoucká opozice. Potřeba oprav a obnovy zimního stadionu je podle zastupitelů naprosto zřejmá.

„Jsme pro co nejrychlejší prostou opravu střechy, aby byl garantován provoz zimního stadionu,“ reagovalo hnutí ProOlomouc.

Záměr postavit na místě zimního stadionu multifunkční halu má od počátku za nerealistický.

„Nesouhlasíme s koaličním projektem, vybudovat multifunkční arénu za 1,57 miliardy, přičemž podstatnou část obřího rozpočtu by tvořily veřejné prostředky. Záměr se úplně míjí s ekonomickou realitou Olomouce,“ poukázalo.

Připomnělo, že projekt byl připravován před lety soukromým investorem za jiných podmínek a město projekt koupilo spolu s pozemky pod areálem od předchozího vlastníka.

Je možné stavět i jinde?

Podle opozičního hnutí by se měl v horizontu 10 let připravit nový a úspornější projekt.

„Začít od kvalitního byznys modelu, stanovit fundovaně a hospodárně program a kapacity. Zodpovědně zvážit financování či spolufinancování výstavby i provozu haly privátním kapitálem – to se jeví vzhledem k charakteru využití haly a omezeným možnostem rozpočtu města jako nezbytné,“ sdělilo hnutí.

Za zamyšlení podle hnutí stojí i možné umístění haly jinam.

„Při jeho přípravě zodpovědně zvážit i jiné umístění nové zimní arény, a získat tak pokud možno lepší urbanistické řešení. Počítat s vysokou dopravní zátěží a potřebou parkování, kterou aréna při ekonomicky efektivním provozu vyvolá, a zároveň zajistit žádoucí synergii mezi vysoce navštěvovanou halou a komerčním centrem města,“ doporučovalo ProOlomouc.