Na jejím původním místě, tedy na Palachově náměstí se ve středu od 18 hodin konala pieta.

Nechyběli na ní zástupci Židovské obce Olomouc ani studenti judaistických studií z Univerzity Palackého.

Dva z nich nejprve zapěli píseň, poté všichni společně zahráli divadlo.

K několika desítkám přítomným promluvil předseda Židovské obce Petr Papoušek, slova se ujali také zástupci města či kraje.

Akci zakončila modlitba vrchního zemského rabína Karola Sidona.