Podle pracovníků olomouckého Domova seniorů Pohoda Chválkovice byla možná zároveň nejstarší obyvatelkou Olomouckého kraje.

Marie Aulehlová se narodila v době habsburské monarchie 15. srpna 1908.

Vychovala jednoho syna a dočkala se také vnuka a tří pravnoučat.

Vyučila se švadlenou a pracovala také jako úřednice v olomoucké čokoládovně Zora.

Od roku 1949 až do důchodu byla úřednicí ve Vojenských skladech Bystrovany.

Mezi její koníčky patřilo šití a krejčovina, malování, četba, hudba a také cvičení.

„Ještě v roce 2012 se zapojovala do skupinového cvičení, radost jí dělalo cvičení pohybových skladeb s hudbou. Vždy se u paní Aulehlové projevovala vysoká míra estetického cítění," vzpomněl Lubomír Vraj, vedoucí sociálního úseku chválkovického domova seniorů.

Péče zařízení v části Olomouce Chválkovice využívala paní Aulehlová přes třicet let.

„Od roku 1978 bydlela v Chráněném bydlení Domova seniorů Pohoda Chválkovice, dříve sociální službě Penzion pro důchodce. Od roku 2003 byla uživatelkou služby domov pro seniory v Domově seniorů Pohoda Chválkovice," dodal Lubomír Vraj.

Stoleté ženy vs. muži: 9:1

V lednu letošního roku vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení důchod 1143 lidem narozeným v letech 1904 až 1914.

Ze sto a víceletých občanů bylo 954 žen a 189 mužů.

V Olomouckém kraji správa začátkem roku evidovala třináct mužů a sedmašedesát žen.