Sotiris Joanidis se narodil v roce 1939 ve vesnici Glikoneri v Řecku. Po občanské válce v Řecku byl na konci 40. let spolu s tisíci dalšími řeckými dětmi vyslán na strastiplnou cestu do zemí s lidově demokratickými režimy.

Stejně jako další čtyři tisíce jeho vrstevníků se dostal do Československa. Mezi lety 1948 a 1955 pobýval v různých dětských domovech. V polovině padesátých let se poprvé dostal na Rejvíz, který se posléze stal na zbytek života jeho druhým domovem.

V roce 1963 absolvoval Lesnickou mistrovskou školu ve Strážnici. V roce 1969 ve svých třiceti letech maturoval na jesenickém gymnáziu.

Sotiris Joanidis pracoval jako frézař, dřevorubec, řadu let byl lesníkem na polesí Rejvíz. Věnoval se rovněž historii, od šedesátých let sbíral materiály o Rejvízu a Zlatých Horách.

Je autorem zhruba desítky publikací převážně s řeckou, regionální a historickou tematikou. Značné popularitě se těší jeho dílo Rejvíz a báje z okolí. Jako významná místní osobnost má vyřezávanou židli ve známém penzionu Rejvíz.

„Jsem Čech i Řek. A to není jenom u mě, to je u všech Řeků, kteří tu zůstali, a dokonce i u těch Řeků, kteří se vrátili zpátky do Řecka – těm tam všichni říkají Češi. Dodnes, když přijedu do Řecka a potkám někoho z těch „Čechů“, tak vzpomíná na Česko jako na svoji druhou vlast,“ řekl Sotiris Joanidis v roce 2006 pro projekt Sudetské osudy.

Sotiris Joanidis zemřel v Jeseníku ve věku 81 let.