V nemocnici v Hranicích zemřel sochař, kreslíř, medailér, ilustrátor, básník a pedagog Zdeněk Přikryl.

Emeritní profesor sochařství na Univerzitě Palackého v Olomouci byl od roku 2002 laureátem Ceny města Olomouce za přínos v oblasti výtvarného umění.

Zdeněk Přikryl se narodil v Chomoutově 4. července 1928.

Vystudoval Ústav výtvarné výchovy na obnovené Univerzitě Palackého v Olomouci v kombinaci s deskriptivní geometrií a modelováním.

Od 50. let minulého století byl mimořádně výtvarně činný. Tvořil sochařská díla, busty osobností, pamětní medaile a současně také kreslil, psal básně a věnoval se pedagogické činnosti.

V roce 2015 byla v budově olomoucké radnice slavnostně odhalena jeho socha Dona Quijota. Tvorba Zdeňka Přikryla je zastoupena v mnoha českých i zahraničních galeriích a muzeích.