Spoluautor jedné z nejznámějších učebnic biologie pro gymnázia se dožil pětasedmdesáti let.

Ředitelem gymnázia byl celých 15 let.

"Působil jsem jako učitel po celou dobu ředitelování pana Zicháčka. Když jsem nastoupil do školy, on zároveň šel do funkce a vždy jsme spolu úzce spolupracovali. Po patnácti letech se to obrátilo, ředitelem jsem se stal já, a pan doktor Zicháček ještě několik let působil u nás jako učitel,” sdělil současný ředitel školy Radim Slouka.

"Vzpomínáme na něj jako na vynikajícího odborníka, biologa, a také jako na člověka, který měl obrovský dar zmapovat historii školy. To ho velice těšilo a vydával každých pět let úžasné publikace. Osobně jsem ho považoval vždy za velkého olomouckého patriota a příkladného vlastence,” dodal Slouka.

Vladimír Zicháček na Slovanském gymnáziu také sám studoval, maturoval v roce 1960 a pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, obor biologie a chemie.

Později působil jako pedagog na gymnáziu ve Šternberku a ve Vsetíně, a také jako metodik-didaktik v Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci.

V roce 1989 se vrátil na Slovanské gymnázium jako zástupce ředitele školy. O tři roky později byl jmenován jejím ředitelem a funkci zastával 15 let.

S úsilím se věnoval rozvoji francouzské sekce a díky tomu v roce 2005 obdržel Palmový řád francouzské Akademie za rozvoj česko - francouzských vztahů.

Během svého působení na Slovanském gymnáziu se věnoval také regionální historii, například zpracoval medailony významných osobností spjatých s historií školy a několik let byl v čele Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.

Byl také autorem řady učebnic a odborných knih a editoval pět rozsáhlých almanachů Slovanského gymnázia.