„Skaut, spojka protinacistických odbojových organizací, demokrat a humanista, vězeň poúnorových pracovních táborů, stavební dělník, aranžér výloh, disident, badatel, archivář a kronikář, nositel Řádu TGM. A také hrdina originálního komiksového příběhu," připomíná osobnost Vojenská nemocnice Olomouc, kde veterán pobýval jako klient Střediska komplexní péče o veterány.

close Leopold Färber se jako skaut zapojil do protinacistického odboje zoom_in

Jako spojka v odboji

Leopold Färber se narodil roku 1928 na Slovensku do národnostně i nábožensky smíšené československé rodiny. Vyrůstal v moravských Boskovicích, městečku s početnou židovskou diasporou, kde také byl v době 2. světové války svědkem prvotních krutostí holocaustu, kterému padla za oběť velká část rodiny jeho otce.

Jako přesvědčený skaut a československý vlastenec se v útlém mládí coby spojka zapojil do protinacistického odboje (na snímku vpravo). Je prokázáno, že jeho zásluhou došlo k záchraně mnoha lidských životů. Po osvobození republiky aktivně vystupoval proti násilnostem páchaným Čechy na vysídlovaných Němcích.

Prošel si vězením

Po únorovém převratu roku 1948 se nebál postavit ani štvanicím proti doktorce Miladě Horákové. Krátce poté jeho osobní postoje a minulost protinacistického odbojáře inspirovala děti skautského oddílu, který Leopold Färber vedl, k vytvoření protikomunistických letáků. Akce byla odhalena ještě před distribucí a připsána k tíži mimo jiné právě Leopoldu Färberovi , který byl odsouzen na 16 let.

Prošel vězením v Plzni-Borech, Jáchymově i Leopoldově. Podmíněně propuštěn byl po 8 letech, pracoval pak jako stavební dělník při stavbách silnic, později jako aranžér výloh. Již ve vězení a zejména po propuštění zaznamenával osudy a vzpomínky spoluvězňů, odbojářů a pamětníků bezpráví a shromáždil rozsáhlý archiv zápisků a nahrávek.

Nositel celé řady ocenění close Leopold Färber zoom_in

Po roce 1989 se angažoval v Konfederaci politických vězňů a podílel se na množství různých publikací s odbojovou tematikou. Jeho činnost v druhém a třetím odboji byla oceněna celou řadou orelských a skautských vyznamenání, je mj. laureátem Ceny města Prostějova a nositelem Ceny Paměti národa. 28. října 2012 mu byl prezidentem Václavem Klausem propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy.

Osudy Leopolda Färbera byly společně s jinými příběhy válečného a poválečného období zmapovány péčí občanského sdružení Post Bellum. Právě společnost Post Bellum společně s nakladatelstvím Argo a Ústavem pro studium totalitních režimů stojí roku 2011 za vydáním vynikající knihy komiksových příběhů „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století".

Komiks inspirovaný životem Leopolda Färbera k dispozici zde: Hurvínkovy příhody

DŘÍVE JSME PSALI

Hoch zvaný Hurvínek zachránil desítky životů. Pak jej komunisté zavřeli

Politický vězeň Leopold Färber se dočkal státního vyznamenání

Bojoval proti nacistům, zavřeli jej komunisté