Rodák z Paskova žil v Olomouci od roku 1946, kde později vystudoval Slovanské gymnázium. V roce 1969 získal doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v oboru československé dějiny. Protože však měl výhrady k vpádu sovětských vojsk a normalizaci, nemohl v oboru dlouhá léta pracovat.

Situace se změnila až v 90. letech minulého století, kdy se Milan Tichák stal redaktorem Hanáckých novin. Jeho práce později začaly vycházet u olomouckých nakladatelství. V roce 1997 vydal knihu Vzpomínky na starou Olomouc, kde zachytil období od poloviny 19. století po druhou světovou válku. Ve stejném roce obdržel Cenu města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy.

V publikacích se věnoval například olomouckým předměstím, hradbám, pomníkům nebo hřbitovům. Zaměřil se také na zajímavé vycházky a zpracoval lexikon olomouckých ulic. Napsal rovněž knihu o historii výstaviště Flora Olomouc a výročí 50 let okrasného zahradnictví ve městě.

Dlouhodobě spolupracoval s redakcí Olomouckého deníku. S historií města seznamoval kromě čtenářů také Olomoučany při komentovaných procházkách a besedách.

„Olomouc obdivuji a s vděčností za ten pocit se snažím ostatním přiblížit, proč stojí za to ji milovat," řekl historik a popularizátor novodobých dějin města při představení knihy Olomoucké vycházky.