Akademický malíř a grafik František Bělohlávek se narodil v Novém Rychnově u Tábora, před příchodem do Olomouce žil a studoval v Praze.

Od roku 1951 působil na katedře Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v oborech ornamentika a věcné kreslení.

Od šedesátých let se věnoval pouze umělecké tvorbě.

K jeho doménám patřila grafika, plakátová tvorba a malba a tvorba pro architekturu.

Je autorem Symbolu času ve šternberském Muzeu hodin nebo posuvné stěny umístěné v kině Oko ve Šternberku.

V roce 2003 získal František Bělohlávek Cenu města Olomouce v oblasti výtvarného umění.