„Zpráva o jeho odchodu mě hluboce zasáhla. Ztrácíme v něm nejvýznamnější osobnost polistopadové éry naší univerzity, pro kterou mnoho dobrého vykonal. Zasloužil se o její rozkvět a propagaci doma i v zahraničí. Do Olomouce za ním přijížděla řada tuzemských i světových osobností, vystupoval vždy velmi noblesně, měl velký přehled a do poslední chvíle se aktivně účastnil univerzitního života. Nejen pro svůj laskavý přístup a obrovský nadhled nám bude moc chybět,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel byl výraznou postavou listopadových událostí roku 1989 v Olomouci, kde se bez váhání postavil na stranu studentů, kteří se rozhodli stávkovat, a podpořil jejich požadavky.

Profesor Josef Jařab
Josef Jařab: Soudruzi chtěli univerzitu přesunout do Ostravy

V lednu 1990 se stal prvním polistopadovým rektorem.

„Studenti mě navrhli na rektora. Šel jsem s nimi a nový senát mě jednomyslně zvolil rektorem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že je to první volba v Československu. Stáhlo se mi hrdlo a stejně tak předsedovi senátního výboru. Tak nám přece jen došlo, že se stalo něco velice významného,“ vzpomínal profesor Jařab na přelomové okamžiky pro Paměť národa.

Jako rektor UP, kterou vedl v letech 1990 až 1997, se zasloužil o zásadní proměnu školy i jejího ducha. Zasadil se i o to, aby univerzita rostla – dokázal vyjednat získání a posléze i rekonstrukce řady objektů, v nichž dnes škola sídlí.

Jedno z posledních veřejných vystoupení prof. Jařaba 24. února 2022 na shromáždění na podporu napadené Ukrajiny

Shromáždění na podporu Ukrajiny v Olomouci na Žižkově náměstí, 24. února 2022
VIDEO: V Olomouci se demonstrovalo na podporu Ukrajiny

 

Do Olomouce také přivedl řadu osobností z celého světa, jako byl například básník Allen Ginsberg, divadelní režisér a herec Peter Ustinov nebo novinář a publicista Pavel Tigrid.

UP se díky Josefu Jařabovi dokonce stala v květnu 1990 první vysokou školou v tehdejším Československu, která udělila čestný doktorát prezidentovi Václavu Havlovi.

Po vypršení rektorského mandátu v Olomouci působil jako rektor Středoevropské univerzity. Jako hostující profesor pobýval na mnoha zahraničních univerzitách, včetně Harvardu. Byl držitelem čestných doktorátů ze dvou amerických a jedné britské univerzity. Jako nezávislý byl také dvakrát zvolen senátorem Senátu Parlamentu ČR. Získal řadu ocenění, mimo jiné Cenu města Olomouce, Cenu Františka Palackého, kterou mu udělila jeho alma mater, či Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Josef Jařab
Rozhovor s Josefem Jařabem, emeritním rektorem Univerzity Palackého

Josef Jařab je autorem řady knih a překladů, své vzpomínky na dobu, kdy stál v čele UP, shrnul v roce 2018 knize Rektorská rozpomínání, která se dočkala vydání i jako audiokniha. V roce 2019 měl premiéru i filmový dokument o Josefu Jařabovi Homo academicus, který natočil režisér Martin Müller v koprodukci s Českou televizí.

Mše za zemřelého Josefa Jařaba se uskuteční 9. května ve 13 hodin v kostele svatého Mořice v Olomouci.