„Po těžké nemoci nás ve věku 74 let navždy opustil bratr Jan Pečínka - Jambo z Velkého Týnce. Jambo naplňoval v průběhu let svoji skautskou službu druhým mnoha cestami,“ sdělil Junák – český skaut. „Byl inspirujícím skautským vůdcem i nadšeným skautským sběratelem, s láskou k mezinárodnímu rozměru skautingu,“ uvedli skauti.

Jan Pečínka se také věnoval spolupráci se zahraničními skauty, organizoval účast na velkých mezinárodních setkáních zvaných jamboree.

„Jambovým životním dílem byla skautská obnova poutního místa Stará Voda u Libavé, od jejíhož zahájení letos uplyne 30 let. Tomuto úsilí stál po dlouhá léta v čele a nadchnul pro něj stovky skautek a skautů nejen z Česka,“ připomněli skauti na sociální síti.

Chrám ve Staré Vodě na Libavé
Poutní kostel na Libavé může dostat až sedm nových zvonů. Začala sbírka

Jan Pečínka kromě toho, že v roce 1990 navázal na historii poválečného oddílu a stal se vůdcem střediska Junáka Velký Týnec a vedoucím skautského oddílu v Čechovicích, působil po sametové revoluci jako kriminalista a věnoval se případům v oblasti hospodářské kriminality. Byl to velký sportovec, velmi rád běžkoval a ještě před pár lety se účastnil dálkových běhů.

„Bratře Jambo, děkujeme Ti srdečně za Tvoji celoživotní službu skautingu a světu kolem Tebe. Nezapomeneme,“ uvedl Junák – český skaut na sociální síti, kde vyjadřují soustrast a s úctou vzpomínají stovky lidí.