V jeho nakladatelství a vydavatelství Memoria vycházely jak odborné publikace, tak historické romány různých autorů, situované právě do Olomouce.

Od roku 1995 vydával a redigoval vlastivědnou revui Střední Morava, jíž za tu dobu dokázal vydat rovných padesát čísel. V posledních letech zaujal vydáním knihy o Olomouci v roce 1968 a v roce 1989.

Olomoucký rodák vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Během profesní dráhy se věnoval výhradně regionálním dějinám.

Miloslav Čermák byl velkým sportovcem a propagátorem vytrvalostního běhu. Organizoval různé běžecké závody a založil organizaci TJ Liga stovkařů Olomouc.