„Bezpečnostní opatření přijímáme, pokud má kolejnice ve stínu teplotu přes čtyřicet stupňů. Potom také zavádíme kontroly v odpoledních hodinách, kdy hrozí největší nebezpečí těchto případů,“ uvedl František Komárek, provozní náměstek vrchního přednosty Správy dopravních cest Olomouc.

„Pokud je všechno podle předpisů, tak by nemělo žádné nebezpečí hrozit. Záleží na upínací teplotě – to je teplota, při které byla kolejnice zavařena do bezstykové koleje. Je to dlouhá kolejnice, která se nemá kam rozpínat, takže v ní vzniká napětí. Co se týče lokálek nebo nějakých členitých horských tratí, tak tam jsou koleje stykované, kde sledujeme spáry na jaře, aby při vysokých teplotách v tomto typu kolejí žádné napětí nevznikalo,“ dodal náměstek.

Problém s rozpálenými kolejnicemi nastal například před dvěma lety na trase Přerov–Věžky.