Třeba Jirka z Plumlovska bydlí od vojenského újezdu Březina co by kamenem dohodil a ze zákazu vstupu si moc velkou hlavu nedělá.

„Já chodím do vojenského prostoru pořád. Jsem slušný člověk, nedělám v lese bordel, vím, kde je bezpečno a doposud mi nikdo nic neřekl. Nenechám se nějakým zákazem omezovat. Podle mě se vojenská policie orientuje prvotně na ty, kteří v lese dělají neplechu nebo opravdu lezou tam, kam nemají,“ míní Jirka, který u střelnice v Hamrech trávil své dětství.

Ze střeleb strach nemá

„Hrával jsem si v její blízkosti a nebojím se tam chodit ani nyní. Do lesa vyrážím s oblibou na houby i jen tak na procházky. Strach ze střeleb nemám, vlastně jsem na ně zvyklý a už je ani nevnímám,“ vysvětlil Jirka.

Na vojenskou policii prý narazil v lesích hned několikrát, ale nechala ho na pokoji. „Prostě, když ji vidím, snažím se jí vyhnout a nevyvolávat konflikty. Že by mi mohla udělit pokutu? Toho se neobávám,“ říká Jirka.

Ví, kde je bezpečno

Podle něj není ale vojenský prostor jako vojenský prostor.

„Já vím, co si u nás v lesích mohu dovolit, kde je bezpečno. Třeba u Myslejovic, tam bych si tak jistý v kramflecích nebyl, tam je to daleko ostřejší a nebezpečnější,“ míní Jirka.

Zákaz jako úleva lesům

Smysl zákazu vstupu do vojenských újezdů spatřuje v tom, že ušetří lesy od nájezdu lidí a funguje jako strašák pro „mastňáky“.

„Les je díky tomu daleko čistější a klidnější. Hrozně mě totiž štve, když jinde po republice dělají lidé v lesích nepořádek,“ zdůraznil Jirka.

Pokutu přímo na místě nečekejte

Jak již sám zmínil, z vojenské policie strach nemá. Co by ale přeci jen mohl očekávat, kdyby jej přistihla tam, kde platí zákaz vstupu pořád či v čase, kdy se v dočasně zpřístupněných plochách lidé pohybovat nesmějí? Domluva, napomenutí, pokuta?

„Vojenská policie není ze zákona oprávněna řešit přestupky spočívající v porušení zákazu vstupu do objektu důležitého pro obranu státu uložením pokuty příkazem na místě. Tyto přestupky nelze ze strany Vojenské policie projednat ani tzv. „domluvou“ či „napomenutím“,“ vysvětlila mluvčí armády plukovnice Magdalena Dvořáková.

S vojáky se v lese můžete potkat

Veřejnost často podle mluvčí Dvořákové zapomíná, že dočasně zpřístupněné plochy jsou pořád nedílnou součástí území vojenských újezdů a že Armáda ČR i nadále tyto plochy využívá k výcviku dle svých potřeb.

„Není tak nic neobvyklého, když zde probíhá výcvik i o víkendech. Je důležité, aby každý, kdo vstupuje do těchto míst, respektoval pokynů cvičících a dodržoval platná režimová opatření,“ upozornila mluvčí Magdalena Dvořáková.

Téměř 200 podezření z přestupku

Těch, kdo zavedená pravidla při vstupu do vojenských újezdů na Moravě porušují a byli přistiženi hlídkou, není rozhodně málo.

„V roce 2019 bylo Vojenskou policií na teritoriu Morava zjištěno 197 podezření z přestupku pro úmyslné porušení zákazu nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu. Z toho 138 podezření z přestupku bylo oznámeno na Újezdní úřad Libavá a 59 na Újezdní úřad Březina,“ vyčíslila plukovnice Dvořáková s tím, že třeba na Březině zástupci armády následně řešili přes 30 přestupků souvisejících s porušením pravidel vstupu do vojenského prostoru.

Pokuty většinou kolem dvou tisíc

Za porušení zákazu vstupu do vojenských újezdů, což je vnímáno jako přestupek, lze na základě režimových a bezpečnostních opatření uložit pokutu až do výše 100 000 korun. Zatím uložené pokuty se ovšem této hranici ani zdaleka nepřibližují.

„Nejvyšší pokuta uložena fyzické osobě byla ve výši 3500 korun a právnické osobě 5000 korun. Jen s ohledem na to, že doposud nedošlo k tak mimořádně závažnému přestupkovému jednání, které by bezprostředně ohrožovalo životy nebo způsobovalo značné škody, jsou prozatím pokuty ukládány ve spodní hranici sankce, takže se pohybují od 2000 korun a výše,“ ozřejmila mluvčí Dvořáková.

Armáda je spokojená, změny se nechystají

Stávající platná režimová a bezpečnostní opatření jsou dána Nařízením ÚÚř č. 7/2017 a jsou platná od 1. 8. 2017. Uvažuje armáda o nějakých změnách do budoucna? Podle plukovnice Dvořákové se v současnosti žádné změny nepřipravují, protože z pohledu armády jsou nynější opatření pro zajištění výcviku vojsk, hospodářskou činnost i polyfunkční využití naprosto optimální.

„Opatření jsou adekvátní požadavkům na zajištění ochrany života, zdraví a majetku. Změny do budoucna nejsou, z pohledu AČR, žádoucí ani potřebné. Pokud bude v budoucnu prováděna úprava nařízení, tak jen v rozsahu aktualizace, například z důvodu novel souvisejících právních norem,“ doplnila Dvořáková.

Co je v pravomoci Vojenské policie?
Osobu nerespektující zákaz vstupu čeká: výzva k prokázání totožnosti, v případě, že neprokáže totožnost, může být osoba předvedena, výzva k podání vysvětlení (uvedení důvodu porušení zákazu vstupu). Dále nezvaný návštěvník újezdu musí strpět úkony spočívající v lustraci osob (např. zda se nejedná o hledanou osob) a musí strpět sepsání „Oznámení o přestupku“, ke kterému se může vyjádřit a podepsat. V případě, že osoby nebudou spolupracovat, mohou se dopustit neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Po provedení nezbytných úkonů jsou osoby vykázány nejkratší cestou z Vojenského újezdu.