Pobyt v ní by měl nocležníky spíše odrazovat od případných dalších návštěv. To si však zřejmě nemyslely centrální úřady.

Podle novely vyhlášky vydané v souvislosti s takzvaným protikuřáckým zákonem se stanice měly do dneška (středa) proměnit v „hotely“.

V Olomouci nakonec po poradě s právníky udělali jen několik úprav. Strohost je podle vedení vojenské nemocnice na místě.

„Po různých zjišťováních, diskusích s právníky a s ohledem na primární účel protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic jsme usoudili, že v našem zařízení bude třeba provést pouze několik úprav. Finanční náklady nakonec nepřesahují 20 tisíc korun,“ uvedl ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda.

Speciální šatny i umyvadlo

Podle vyhlášky má mít záchytka speciální šatny pro klientelu, dorozumívací zařízení, pokud by opilec chtěl hovořit s lékařem, umyvadlo v místnostech pro kontrolované vystřízlivění a samostatné WC mimo místnost střízlivění.

Nové podmínky mají platit od 1.listopadu.

Podle odborníků je však smyslem specifických provozů sloužit ke kontrolovanému vystřízlivění osob, jež jsou vlivem alkoholu či drog nebezpečné sobě či okolí. Ty jsou často agresivní.

„Prioritou jak v průběhu již poskytovaných služeb, tak i do budoucna, je pro nás bezpečí našeho personálu a současně snaha o co největší eliminaci rizik případného poškození zdravotního stavu zachycených osob. Myslím, že jistá míra strohosti a nepřívětivosti je na místě,“ reagoval ředitel na požadavky vyhlášky.

V některých zařízeních museli do dneška posilovat i personál. Novela klade nároky i na zajištění resuscitačních týmů.

„Podmínky personálního i technického vybavení  splňujeme i z pohledu nové legislativy již od začátku fungování stanice. Tím, že je provozována při Vojenské nemocnici, jak personálně, tak i technicky máme zajištěnou dostupnost pro případ resuscitace,“ vysvětloval Martin Svoboda.

Letos 1250 klientů

Při vojenské nemocnici funguje protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice od roku 2008, kdy skončila v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Za roky fungování je počet zachycených osob přibližně stabilní. Letos zde zatím střízlivělo 1250 klientů.

„To odpovídá počtu zachycených i v předešlých letech – 1500 až 1600 za rok,“ uvedl Svoboda.

Dlužná částka? 37 milionů

Pro nemocnici znamená provoz záchytky každodenní zátěž, k níž se upsala Olomouckému kraji. Řada klientů navíc za pobyt nezaplatí. Dlužná částka dělá za necelých jedenáct let provozování stanice kolem 37 milionů korun. „Úspěšnost ve vymáhání plateb na místě či s odstupem je 21 procent,“ uvedl plukovník Svoboda.

Nemocnice se pokoušela pohledávky za opilci odprodat, ale bezúspěšně.

„Pohledávky nad 1 000 korun musíme ze zákona vymáhat, odprodej pohledávek se nezdařil - není o ně zájem, prakticky každý ví, že jsou nedobytné,“ dodal ředitel nemocnice.

Určitou část klientů záchytky tvoří "chroničtí recidivisté" - lidé bez domova, mezi kterými jsou i jedinci s celkovým počtem záchytů přesahujícím v průběhu let dvě stovky. Dále pak lidé, kteří nedokáží kontrolovat své chování vlivem alkoholu či jiné návykové látky, a ohrožují zdraví ostatních nebo své, případně ničí majetek. I mezi nimi jsou mnozí, kteří nocovali na záchytce vícekrát.

Ceník PZS Olomouc Fakturační cena za pobyt v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 2500 korun. Splatnost faktury je osm dní ode dne převzetí - při odchodu
Cena při platbě v hotovosti na místě 1600 korun.
Ceník je platný od 1.5. 2016.