„Jednou to bude hodnoceno jako velké selhání naší generace. Jde však především o selhání vládnoucích elit,“ uvádí v rozhovoru pro Deník.

Je to přesně rok od chvíle, kdy byl v Olomouckém kraji hospitalizován první pacient s Covid-19. Vzpomínáte si na tohoto pacienta č.1?
Ano, velmi dobře. Pacienta jsme přijali 9.3. a 10.3. jsme prokázali Covid-19 pozitivitu. Jednalo se o cizince.

Jaký byl jeho stav při přijetí na oddělení? Co jste v tu chvíli věděl o diagnóze?
Jeho stav byl středně těžký, měl oboustranný zápal plic, viděno tedy z dnešní perspektivy. Tehdy jsme se o něj velmi obávali, hledali pro něj místo na JIP, ale neuspěli jsme.

Byl tedy u vás…
Museli jsme se o něj postarat sami. Vzhledem k tomu, že informací o terapii bylo málo, nebylo to úplně jednoduché.

Když se natolik zlepšil, že mohl být propuštěn z nemocnice, co jste cítil. Byla to úleva, že se jej podařilo vyléčit?
Určitě jsme byli rádi, nebyl to jen první pacient, ale také první vyléčený. Když odcházel, měl 2x PCR test negativní. Tehdy se to vyžadovalo před propuštěním z nemocnice.

Máte informace, jak se tomuto pacientovi č.1 daří, zda se po roce nepotýká s následky Covid-19?
To bohužel nemám, ale věřím, že je v pořádku.

Tušili jsme, že večírek končí

Kolik covid pozitivních pacientů za tu dobu prošlo oddělením?
Nemám to spočítané přesně, ale byly jich za celý rok stovky.

Tehdy, před rokem, měl jste tušení, jaký bude mít pandemie rozsah?
Tušili jsme, že večírek končí, ale o tom, že budeme nejvíce postižená země světa jsme neuvažovali ani náhodou.

Jak hodnotíte roční posun z pohledu léčby pacientů a informací o onemocnění a jejím původci?
Léčba pacientů udělala obrovský pokrok. Máme stanoveny přesné postupy, jak léčit u jednotlivých pacientů dle tíže postižení, především plicní tkáně. Pokud pacient přijde včas, umíme mu účinně pomoci.

Těžký pacient?
Velkým problémem zůstávají pacienti s pokročilým onemocněním, především ti co musí být na umělé plicní ventilaci. Zde je úmrtnost bohužel stále vysoká.

Oddělení a jeho zdravotníci prošli za uplynulý rok extrémní zátěží a stále jsou vystaveni obrovskému náporu. Ukázala tato vyčerpávající zkušenost i něco pozitivního?
Možná bych vám odpověděl mým oblíbeným citátem Karla Čapka: Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví.

Vzdal to někdo? Myslím, dal někdo výpověď, protože už to nebyl schopen déle zvládat?
Na mém oddělení nikdo výpověď nepodal, i když časy byly a jsou těžké.

Epidemii neřídili odborníci, ale politici

Jak hodnotíte aktuální vývoj epidemie v Česku? Před rokem jsme byli jako země premianti, nyní v boji s nákazou prohráváme na celé čáře a nemocnice čelí tlaku, který jsme doposud nezaznamenali…
Myslím, že se jedná o velkou ostudu, kdy vyspělá, demokratická země, se skvělou úrovní zdravotnictví, takto propadne. Jednou to bude hodnoceno jako velké selhání naší generace. Jde však především o selhání vládnoucích elit.

V čem je podle vás největší chyba?
Stalo se mnoho menších chybných rozhodnutí, které se sečetly. Opět se potvrzuje, že ďábel je skryt v detailu. Asi největším problémem bylo, že epidemii neřídili odborníci, ale politici, kteří nerespektovali odborná doporučení.

Obáváte se nových, agresivnějších mutací SARS-CoV-2 a možného ohrožení účinnosti probíhající vakcinace?
Mutace mohou samozřejmě být problém v dalším šíření epidemie. Ale naštěstí účinnost vakcín, které máme k dispozici je ohromující. I pokud by nezabránily onemocnění, zabrání těžkým průběhům s úmrtím. Navíc dnešní věda umí vakcíny rychle modifikovat na nově vzniklé mutace.

Vidíte světlo na konci toho nekončícího tunelu?
Světlo v pomyslném tunelu vidím ve vakcinaci. Ta nás všechny může vrátit do relativně normálního života. Obávám se však, ne do úplně stejného, jako jsme ho znali před 1.3.2020.