Co s nabytou ruinou a rozlehlými pozemky, bude už na samosprávě vzešlé z blížících se komunálních voleb.

„Zámek je dvacet let ve stejném, žalostném stavu. Vlastník se nestaral, k ničemu to nevedlo,“ shrnul starosta obce Ladislav Koláček.

Kupní smlouva je již na stole a obě strany počítají s tím, že pozemek o výměře 5074 metrů čtverečních se zámkem a zahrada o výměře 1225 metrů čtverečních budou převedeny na Dlouhou Loučku za 300 tisíc korun.

„O ceně se jednalo a dospělo se k této částce. Vlastník navrhl takovou sumu a zastupitelé rozhodli, že obec ji akceptuje,“ vysvětlila místostarostka Věra Rybnikářová.

Podle starosty se vlastník, zlínská společnost Elitex strojírna, ještě musí vypořádat s tím, že součástí převodu by měly být movité památky, které se ovšem ve zpustošeném objektu nenacházejí. Jedná se například o mříž a věci ze zámecké kaple.

„Firma jedná s památkáři. Toto se musí vyřešit, protože nepřevezmeme něco, co chybí a přitom je to pod památkovou ochranou,“ zdůraznil Koláček.

Rozhodnout může anketa

Další plány se zámkem zatím obec nemá. Podle vedení samosprávy šlo zejména o to získat majetek, především rozlehlé pozemky, aby je firma nepřevedla na někoho, kdo by chtěl uskutečnit plány, které by se lidem v Dlouhé Loučce nelíbily.

„Jde o 6000 tisíc metrů čtverečních ležících na území obce. Neradi bychom řešili nějaké problémy, i když pozemek není určen k bytové výstavbě,“ sdělila Rybnikařová.

Pro obec s necelými dvěma tisícovkami obyvatel je pořízení monumentální stavby, která se postupně rozpadá, velké břímě a zastupitelé vědí, že jakékoliv stavební práce, i případné postupné rozebírání, budou stát velké peníze.

Proto zastupitelstvo nechává další krok na samosprávě, která vzejde z říjnových komunálních voleb.

„Do tohoto rozhodování by obec měla zapojit občany. Umím si představit nějakou anketu,“ navrhoval starosta Koláček.

Zachovat, nebo zbořit?

Možnosti jsou však v zásadě dvě: zachovat zámek v nějaké podobě, například kapli a levé křídlo, nebo objekt kompletně srovnat se zemí.

Za zachování celého zámku v těchto dnech vznikla v Dlouhé Loučce petice.

„Je to monument regionu, nic tak pozoruhodného široko daleko nestojí. Každý, kdo zámek uvidí, je v šoku, co se v Dlouhé Loučce skrývá. Byly by to obrovské peníze, které zatím nejsou, ale navrhujeme zámek zakonzervovat, aby nevznikaly další škody, a pak se uvidí. Zkusit by se to mělo,“ mínila Ivana Schneiderová, jedna z iniciátorek petice, jejíž podpora aktuálně zahrnuje pode Schneiderové necelou tisícovku jmen.

Obec již v minulosti jednala o případném odkoupení pozemku, pokud by šla historická stavba k zemi. Demolice by si podle tehdejších odhadů vyžádala kolem 2,5 milionu korun a firma po obci za převod vyčištěné plochy požadovala 3,2 milionu. K dohodě nedošlo.

Nařídit odstranění stavby úředně nelze, dokud není statikem doloženo, že hrozí bezprostřední riziko. Jednalo by se o nepřiměřený zásah do vlastnických práv.

Zámek je vlastníkem, který se v minulosti objekt pokoušel prodat, zabezpečen a stavební úřad nařídil zahradit vstup kolem zchátralého barokního objektu. Proti tomu se obec ohradila a rozhodnutí je nyní na krajském úřadu. S vlastníkem se spojit nepodařilo.

Rezidence arcibiskupa, lazaret i sklad obuvi

Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret. Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám. Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor. Naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho žalostného stavu.