Městu však zdejší pozemky nepatří, tak z nich nemůže letité kovové konstrukce odstranit. Vlastník parcel – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – tvrdí, že o nápravu se mají postarat majitelé okolních paneláků.

Jenže bytové družstvo, které domy vlastní, tvrdí, že ani oni nemohou rozpadající se železné konstrukce odvézt do sběru.

„Zdejší pískoviště, průlezky a kolotoče jsou minimálně dvacet let staré a naprosto neudržované. Kovové konstrukce jsou zanedbané, znečištěné a pro děti nebezpečné. Veškeré herní prvky v této lokalitě jsou ve velmi špatném stavu. Snažili jsme se s ostatními maminkami tuto situaci změnit, ale na magistrátu jsme se dozvěděli, že pozemky městu nepatří, a tak nemůže rozpadající se železné prvky ani odstranit,“ sdělila místní obyvatelka Magda Mečkovská.

Odbor životního prostředí magistrátu se těmito stížnostmi naposledy zabýval letos na jaře.

„Koncem února jsme oslovili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s nabídkou, že zajistíme odstranění torz pískovišť a kovových sušáků na prádlo v místech, kde je už lidé nechtějí. Náklady jsme jim chtěli přefakturovat. Šlo nám o to najít určitou formu spolupráce, která povede ke zlepšení současného stavu, a vyhovět oprávněným stížnostem občanů. Úřad to však odmítl,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Proč státní úřad odmítá odmontovat nebo zaplatit úklid nebezpečných kovových konstrukcí?

„Je pravda, že zmíněné pozemky nám patří. Dětské herní prvky a sušáky na prádlo, které na nich stojí, jsou však příslušenstvím okolních bytů. O jejich odstranění se proto musejí postarat vlastníci bytových domů. Nebudeme hradit faktury za odvoz a likvidaci, protože nám ty zrezivělé kolotoče prostě nepatří,“ uvedl Karol Siwek, ředitel ostravského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tímto prohlášením zaskočil místní obyvatele. „Slyším to poprvé, určitě si teď nebudeme dál stěžovat na magistrátu, ale obrátíme se přímo na naše bytové družstvo. Je docela možné, že o tom také nevědí,“ poznamenala Mečkovská.

Překvapený byl také Loyka. „Ani jediné ze společenství vlastníků se v uvedené lokalitě dosud nepřihlásilo k vlastnictví zbytků dětských hřišť a laviček. Občané právem poukazují na to, že za celou dobu existence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s nimi nikdo z pracovníků sídlících v Olomouci nekomunikoval, neměl snahu podněty lidí vyslechnout a?hledat nějaké řešení,“ dodal Loyka.

Zkorodované a letité vybavení někdejších dětských hřišť a pískovišť však nepatří ani olomouckému stavebnímu bytovému družstvu U Kovárny, které v uvedených ulicích vlastní byty.

„Ve skutečnosti není dořešeno, komu toto vybavení patří. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se o své pozemky na Nových Sadech nestará, nehlásí se k nim ani ministerstvo financí. Za naše družstvo, které vlastní přes deset tisíc bytů, napíšu stížnost přímo na ministerstvo financí. Dokud od něj na nápravu nezískáme peníze a souhlas s jejich odstraněním, tak je bohužel sami zlikvidovat nemůžeme. Se stejným problémem se potýkají obce v celé republice,“ sdělil předseda bytového družstva U Kovárny Antonín Kyjovský.