Podnik zavřela inspekce minulý čtvrtek. Provozovatel v restauraci podle zjištění SZPI nedodržoval hygienické požadavky pro výrobu a uvádění pokrmů na trh. Úklid prostor silně zanedbával. Špína byla na pracovních pomůckách a dokonce i na nádobí používaném k servírování jídla. V podniku nevěnovali pozornost výskytu škůdců. Na podlaze ve skladu našli inspektoři značné množství exkrementů hlodavců. O případu informovala SZPI na svých internetových stránkách Potraviny na pranýři.

„S ohledem na zjištění nebylo možné vyloučit riziko kontaminace potravin a připravovaných pokrmů a bylo rozhodnuto o zákazu užívání prostor, tedy uzavření provozovny,“ sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspektoři definovali, co všechno musí provozovatel "Hong Kong Restaurace" odstranit, aby podnik mohl opět otevřít. Zároveň stanovili datum, do kdy to má udělat.

„Většina provozovatelů je motivována ekonomicky, aby k tomu došlo co nejdříve. Provedou uložená opatření a když se domnívají, že je splnili, kontaktují potravinářskou inspekci. Inspektor na místě zkontroluje stav. Pokud je vše v pořádku, zákaz uvolní a pokud ne, zůstává zákaz v platnosti,“ vysvětlil mluvčí.

Provozovatel zavřené restaurace by měl zároveň počítat s tím, že se mu prohřešky zvyšuje frekvence budoucích kontrol, aby se inspekce ujistila, že nastavená hygienická praxe je v souladu s požadavky právních předpisů.

„Kontrola bude určitě dřívější, než když by vše proběhlo bez zjištění pochybení,“ uvedl Pavel Kopřiva.

Vzhledem k tomu, že v případě olomoucké restaurace byla zjištění natolik závažná, že vedla k uzavření provozovny, řeší se přestupek ve správním řízení uložením pokuty. Může se jednat o desítky tisíc korun.

Pokud by se viníkovi prokázalo, že do oběhu uváděl potraviny nebezpečné pro spotřebitele, hrozí za takový přestupek sankce až do výše 50 milionů korun.

„Je potřeba zdůraznit, že pokuta nesmí být pro provozovatele likvidační. Roli hrají předchozí zjištění u daného provozovatele,“ dodal mluvčí SZPI.