Hodiny ukazují přesně 16.50, z Olbramic vyjíždí autobus do Senice na Hané. Nejbližší zastávka: Náměšť na Hané, náměstí. Přestože u místního kostela nechybí řádně označená čekárna, tento spoj k ní nezajíždí. Místo toho zastavuje o desítky metrů vedle, u parkoviště před lékárnou. Důvod?

Zastávka uvedená v jízdním řádu je umístěna napravo od křižovatky, na které ale autobus odbočuje doleva.

„Musel bych najet z vedlejší silnice na hlavní a k zastávce couvat. To je ovšem zakázané,“ vysvětluje profesionální řidič Luděk Mikiska, zaměstnanec společnosti Vojtila Trans.

Druhou možností by bylo odbočit na křižovatce vpravo, dočasně vyjet mimo plánovanou trasu, najít vhodné místo na otočení a vrátit se ve směru, z něhož lze najet přímo k čekárně. To by samozřejmě vedlo ke zpoždění spoje, navíc otáčení autobusu na území městyse není snadné.

„Proto zastavujeme u lékárny. Pravidelní cestující si už zvykli. Kdyby ale někdo byl v čekárně a já si ho nevšiml, mohlo by se stát, že mu ujedu,“ krčí rameny zkušený šofér.

Strom jako kruhový objezd

Podle ředitelky koordinátora krajské dopravy (KIDSOK) Kateřiny Suchánkové to je špatně. Řidiči mají umožnit výstup a nástup cestujících pouze na oficiálně schválených místech, tedy v prostoru označeném dopravní značkou zastávka. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku porušení předpisu.

„Jízdní řád počítá s prostorovou vzdáleností i časem potřebným pro jízdu mezi zastávkami tak, aby je řidič mohl bezpečně a předpisově obsloužit,“ uvedla Suchánková.

Základní trasa linky a spojů je dána licencí, kterou vydává a schvaluje dopravní úřad. Jenomže teorie se od reality mnohdy liší.

Stejný problém jako v Náměšti trápí krajské dopravce na více místech. Například v Cholině se vybrané spoje otáčejí už 50 metrů před zastávkou. Autobusy neplánovaně staví u křižovatky, která jim vzhledem k mohutnému stromu uprostřed slouží jako kruhový objezd.

„Je možné, že dochází u některých individuálních spojů ke komplikacím s obsluhou zastávek. Toto nejlépe ví sami řidiči,“ uznala Suchánková.

Situaci by pomohlo napravit třeba částečné přetrasování dotčených linek nebo úprava jízdního řádu.

Autobus se do zálivu nevejde

Nejde však o jediný zádrhel. I část oficiálních zastávek postrádá řádné označení dopravní značkou.

„Historicky chybějí označníky. Pokud tomu tak v určitém směru jízdy je, zastavuje se přibližně na úrovni označníku v protějším směru,“ potvrdil mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.

To se děje třeba v Bílsku cestou do Vilémova. Navíc z hlediska bezpečnosti řidiči musejí přistavit vozidlo rovnoběžně s nástupní hranou.

Existují ale lokality, kde se dlouhý autobus do určených zálivů nevejde. Problém mají zejména nízkopodlažní spoje.

„Lidé si občas stěžují, že stojím daleko, ale když najedu blíž k obrubníku, odřu nárazník za 50 tisíc,“ povzdechl si Luděk Mikiska.

Zmíněné situace dobře znají i zástupci třetího dopravce, který uzavřel smlouvu s Olomouckým krajem.

„V případě, že má řidič problém s obsluhou zastávek, můžeme vznést na odbor dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje a KIDSOK podněty k řešení,“ reagoval za FTL ředitel autobusové dopravy Jiří Hloch.

To se podle Mikisky, který dříve jezdil pro Arrivu, stalo už mnohokrát. On sám v minulosti upozorňoval především na chybějící označníky. Bez odezvy.

Označník za 2,5 tisíce. Podněty jsou

Majitelem zastávky je zpravidla vlastník pozemku či komunikace, kde je umístěna. Tedy u silnic I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, na místních cestách obce a města. Ve většině případů, podél komunikací II. a III. třídy, je majitelem zastávek Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK).

Podnětem pro instalaci označníku za 2,5 tisíce korun jsou požadavky dopravců a KIDSOK i vlastní kontroly ze strany správců.

„Momentálně nemáme vytipovaná žádná místa na osazení dopravního značení označující autobusové zastávky,“ informoval vedoucí provozu Roman Koláček z olomouckého střediska údržby SSOK.

Krajský koordinátor dopravy ale podněty na vylepšení problémových míst prý má.

„Ano, dopravci nám dávají na vědomí korespondenci se správci nevyhovujících nebo chybějících označníků,“ přiznala Kateřina Suchánková.

Náprava situace pro komfortnější práci řidičů i odbavení cestujících je tak zatím v nedohlednu.