Kvůli proměně části Masarykovy třídy v okolí zastávky bude od 21. března až do 13. června úsek od křižovatky s ulicí Dr. Milady Horákové po křižovatku s Dukelskou ulicí.

Z ulice U Soutoku se po dobu stavby a uzavírky stane obousměrná ulice, proto budou kvůli zachování průjezdu do kasáren 9. května dočasně zrušena stávající podélná stání.

„V průběhu května pak také dojde ke zrušení dočasně povoleného stání v Masarykově ulici, aby bylo možné realizovat vodorovné dopravní značení. Od 1. července už zde totiž plánujeme plně obnovit provoz,“ vysvětlil investiční náměstek Martin Major.

close Uzavírka části Masarykovy ulice kvůli stavbě víděňské zastávky od 21. března 2022 info Zdroj: MmOl zoom_in Uzavírka části Masarykovy ulice kvůli stavbě víděňské zastávky od 21. března 2022

Stavební práce na tramvajové zastávce, tramvajové trati a přilehlých komunikacích budou probíhat na úseku dlouhém 113 metrů v prostoru mezi mostem přes Bystřici a stavbou protipovodňových opatření.

„Právě probíhající stavby protipovodňových opatření a souvisejících uzavírek chceme využít k rekonstrukci tramvajové zastávky, aby vše bylo hotové v době, kdy budou dokončeny práce kolem mostu a koryta řeky,“ popsal Martin Major.

Celkové náklady ve výši zhruba 23 milionů korun si rozdělí město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce.

Necelých devět milionů korun zaplatí město za rekonstrukci vozovky, chodníků a vybudování samotné zastávky, zbývajících asi 14 milionů korun jsou náklady spojené s tramvajovou tratí včetně trolejí a trakčních sloupů, které uhradí dopravní podnik.

Nový přechod u Jižní

Od pondělí 21. března se začně stavět také nový přechod pro chodce nedaleko křižovatky Schweitzerovy a Jižní ulice.

„Smyslem investice je zajistit větší bezpečnost chodcům, kteří bydlí nebo se pohybují v této městské části. Nový přechod totiž nahradí stávající místo pro přecházení, které je před křižovatkou ulice Schweitzerovy s ulicí Jižní,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major.

Výstavba přechodu přinese od neděle 20. března změny v městské hromadné dopravě, konkrétně v trase a odjezdech linky č. 16 a nočních autobusů 51 a 52. Podrobné informace jsou k dispozici na webu DPMO .

close Úpravy v trase linky č. 16 kvůli stavbě přechodu ve Schweitzerově ulici info Zdroj: DPMO zoom_in Úpravy v trase linky č. 16 kvůli stavbě přechodu ve Schweitzerově ulici

Přechod pro chodce bude mít i nový dělící ochranný ostrůvek o délce deset metrů a šířce dva a půl metru. Stavební firma zajistí i nasvětlení přechodu a úpravy komunikací a chodníků.

„Obyvatelé městských částí Povel a Slavonín po této úpravě volali dlouhodobě a konečně mají záruku v podobě začínajících stavebních prací. Vhodně k tomu navíc využíváme dobu, kdy je ve Schweitzerově ulici menší intenzita dopravy, která souvisí s pokračujícími pracemi na stavbě druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek. Celkové náklady jsou zhruba 650 tisíc korun, práce mají být hotové v květnu.