Ještě během podzimu tam začnou stavební práce na bezbariérových úpravách nástupišť.

Cestující budou mít k dispozici také nové prosklené přístřešky, počítá se i modernizací venkovního osvětlení.

K modernizaci zastávek Smetanovy sady a Hejčín využije Správa železnic plánovanou výluku provozu na regionální trati z Olomouce do Drahanovic, počítá se s ní v době od 1. do 20. listopadu.

„V tomto termínu proběhnou hlavní stavební práce a celá stavba bude dokončena v první polovině příštího roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci obou zastávek dosahují čtrnácti milionů korun,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Bez bariér

Na obou zastávkách se bude rekonstruovat železniční spodek a svršek, tedy kolejový rošt podél nových nástupišť s hranou ve výšce 55 centimetrů nad kolejí.

Nová nástupiště a zpevněné plochy budou bezbariérově napojeny na chodníky v bezprostřední blízkosti železničních zastávek, což cestujícím umožní pohodlné nastupování do vlaků.

Obě zastávky také dostanou nové prosklené přístřešky, počítá se i s výměnou venkovního osvětlení.

Přejezdy

Železniční přejezd v Rooseveltově a Polské ulici u zastávky Smetanovy sady a přejezd na křižovatce ulic Tomkova, Na Trati a Erenburgova u zastávky v Hejčíně se zatím po stránce stavební ani po stránce zabezpečení upravovat nebudou.

„Dojde na nich pouze k rozebrání stávající přejezdové vozovky, která bude po strojní úpravě a navázání geometrické polohy koleje na okolní úseky trati zpětně sestavena,“ popsal Dušan Gavenda.