Někteří lidé se rozhlíželi po okolí, zda čekárnu neodnesla vichřice, jiní poukazovali na zloděje. Přístřešek byl však dočasně odmontován z důvodu rekonstrukce. Plechové stěny a střechu se železnou konstrukcí a dřevěnou lavičkou nechali odvézt zástupci magistrátu. Autobusové zastávky jsou totiž v majetku města.

"Vše bylo v jeho režii, dopravní podnik se na rozhodnutí o odstranění ani na samotném odvozu nepodílel," prozradila tisková mluvčí DPMO Martina Krčová.

Za pár dní hotovo

Na autobusové zastávce Slavonínská tak momentálně stojí pouze označník s jízdním řádem a dřevěná nástěnka s vylepenými plakáty. Upozornění plánované rekonstrukce chybí.

Minimálně senioři z nedaleké pečovatelské služby by však informace předem uvítali.

„Kdybych to věděla, vyšla bych z domu o pět minut později. Nemáme si kam sednout, navíc dneska hrozně fouká,“ stěžovala si stařenka, která mířila do města na nákupy. „A začíná pršet. Doufám, že to do zimy zastřeší,“ přidal se její známý.

Rekonstrukce čekárny by měla trvat pouze pár dní a neovlivní městskou hromadnou dopravu, autobusy nadále jezdí podle stanoveného jízdního řádu.