„U pacienta z Olomouckého kraje se jedná o kožní formu infekce způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans, kterou mohou přenášet i zvířata,“ sdělila Jana Zavadilová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii SZÚ.

Podle SZÚ se jednalo o staršího člověka s oslabenou imunitou s nehojící se ránou na noze.

Národní referenční laboratoř přijala vzorek k vyšetření 20. ledna.

„Výsledky byly nahlášeny na příslušnou krajskou hygienickou stanici dle místa bydliště pacienta,“ uvedla Zavadilová.

Hygienici v Olomouckém kraji již provedli šetření kontaktů nakaženého.

„SZÚ nedisponuje detaily o zdravotním stavu pacienta ani dalšími podrobnostmi, řešíme pouze laboratorní potvrzení a zdůrazňujeme potřebu prevence očkováním,“ uvedl SZÚ k pacientovi.

Důležitost přeočkování

Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem pět případů nákazy, se jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období.

„Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995,“ poukázal SZÚ.

Vývoj podle odborníků znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti.

Výsledky mezinárodní studie v 18 evropských zemích u osob ve věku 40 až 49 a 50 až 59 let potvrdily významný nedostatek protilátek proti záškrtu v dospělé populaci.

„Ve většině hodnocených zemí jde o následek poklesu postvakcinační imunity, což prokázaly i sérologické přehledy v ČR,“ upozornila na důležitost přeočkování v dospělosti Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

V ČR se děti očkují proti záškrtu povinně a poslední dávku vakcíny dostanou mezi 10. a 11. rokem života. Světová zdravotnická organizace a také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučují přeočkování proti záškrtu v dospělosti každých 10 let.

Vzhledem k tomu, že v ČR není dostupná monovakcína proti záškrtu, lze případným zájemcům o očkování doporučit v dospělosti trojkombinaci proti záškrtu, tetanu a pertusi. Očkování touto trojkombinaci v dospělosti ale není v ČR hrazeno ze zdravotního pojištění, což může být pro některé zájemce překážkou.

„Přeočkování proti záškrtu není v ČR zatím ani doporučeno, přestože byl návrh na přeočkování české dospělé populace podán cestou Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO) už na jaře roku 2022. V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu. Rozhodně za Státní zdravotní ústav přeočkování proti záškrtu doporučujeme,“ dodala ředitelka SZÚ Barbora Macková.