„Vhodných parcel je totiž ve městě málo,“ uvedla vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu Eva Hyravá. „Většina stavebních materiálů je odolná, takzvané vepřovice se léta nepoužívají. Stavebníkům teď proto nikdo nezakáže ani dřevostavbu v blízkosti vody.“ Stavební odbor při povolení novostavby v záplavové lokalitě spolupracuje s vodohospodáři i Povodím Moravy. „Odborníci občanům doporučí, jak mají nejlépe postupovat. Nepamatuji si, že bychom někomu zakázali v blízkosti vody stavět,“ uvedla Marcela Buiglová ze stavebního odboru.

Lidé většinou obdrží doporučení, aby domy nepodsklepovali tam, kde je vysoko hladina spodní vody. „V blízkosti vodních toků by mělo být přízemí vyvýšené nad hladinu vody při posledních záplavách. Je vhodné do něj umístit jen technické zázemí domu. Obytné prostory je lepší situovat až do prvního patra,“ doporučuje Hana Zvoníčková z odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

Ochránci přírody a vodohospodáři však neradi sledují stavební ruch v místech, kudy se před deseti lety přehnala povodeň. „Nebylo správné stavby v blízkosti řek po povodních znovu povolovat. Území je totiž potenciálně znovu zaplavitelné,“ míní Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody v Olomouci. „Ideální by bylo, kdyby se v?záplavovém území nestavělo vůbec,“ souhlasí Antonín Kurfürst z Povodí Moravy. „Bohužel to často není možné. V Olomouci nebyla po povodních v roce 1997 vyhlášená ani zóna, kde by platil úplný zákaz výstavby. Nemůžeme nikomu zakázat, aby postavil dům u řeky. Lidé sami nesou riziko z povodňových škod.“

Hráze, s jejichž stavbou v budoucnu počítá Povodí Moravy, však ochrání obydlí jen před rozlivem povrchové vody. Spodní voda je bude ohrožovat i nadále. „Výběr vhodné parcely je opravdu velký problém. V Olomouci jsou nejrizikovější pozemky v Černovíře, Lazcích, Nových Sadech a Novém Světě. V Litovli je však kromě historického jádra vodou ohrožený celý zbytek města,“ dodal Kurfürst.

Novostavbu si v olomoucké čtvrti Černovír postavil třeba Leopold Sach, který do povodní v roce 1997 bydlel na Lazcích. „V bytě jsem tehdy měl metr a půl vody. Doufám, že teď už můj další dům ochrání nová černovírská hráz. Je smutné, že od záplav uplynulo už deset let a ochranný val se staví teprve teď,“ řekl Sach. S pojištěním však problém neměl. „Jen jsme přízemí zvýšili asi o půl metru nad okolní terén.“

Počet demoličních výměrů v Olomouci v roce 1997


Černovír - 83
Povel - 32
Chomoutov - 24

ostatní místní části - 52
celkem v Olomouci - 191