Protože jde o unikát, pyšní se jím obě obce, ač kytka roste pouze na katastru jedné z nich.

Krádež rostliny a její trestuhodné umístění na symboly obce však Krčmanští Grygovu odpustili.

Křehkým tématem však fialové kalichy plné zlatožlutých tyčinek zůstaly i po letech.

Celý problém je v tom, že Grygov má v oficiálním obecním znaku dva koniklece velkokvěté.

„Potřebovali se zviditelnit. Tak nám je ukradli! Na jejich katastru žádné koniklece nerostou," zlobil se na oko starosta Krčmaně Zdeněk Jančo.

„Bývalý starosta je dokonce vyrýpl ze země a vysadil na katastru Grygova. Jenže rostliny se nechytly. Myslím, že tehdy dokonce dostal pokutu. Tak nějak to bylo," usmál se starosta Krčmaně, která má ve znaku obce a na obecním praporu tři koniklece.

Znak Krčmaně Znak Grygova

Znak Krčmaně (vlevo) a znak Grygova (vpravo)

Do Grygova vede železnice, do Krčmaně ne

Grygovští nezapírají, že se krásou chráněné rostliny od Strejčkova lomu pyšní ne úplně právem.

„Lokalita je na katastru Krčmaně. Oni mají ve znaku tři, my jen dva. Už ani nevím, jakým řízením osudu se to stalo," kryl lišácky předchůdce grygovský starosta Tomáš Kubáček.

Podle jeho verze část milovníků přírody roky spojuje koniklece s Grygovem v souvislosti s tím, že za jejich krásou cestují po železnici. A ta do Krčmaně nevede.

„Říká se, že se jede do Grygova na koniklece, protože lidé vystupují na nádraží v Grygově a k lomu jdou pěšky," zamyslel se nad podílem Grygova na slávě chráněné rostliny.

Na vlajce raději jeden koniklec ubrali

I když od druhé poloviny devadesátých let, kdy se znaky obcí schvalovaly, už hlavy vesničanů vychladly, stává se, že si Krčmanští píchnou do Grygovských kvůli koniklecům ještě dnes.

„Když se sejdeme, vyčtou nám, že jsme jim koniklece ukradli, že je nám to podobné. A prý si jich ani nedokážeme vážit," postěžoval si na oko Kubáček, starosta Grygova.

Přitom na vlajce obce raději Grygovští jeden koniklec ubrali, aby sousedy tolik neprovokovali.

Na spory kvůli „krádeži" obyvatelé obou obcí zapomenou ve chvíli, kdy se potkají na na kvetoucí stepi.

„Byli jsme se tam podívat v pátek s dětmi. Je to nádhera!" rozněžnil se starosta Krčmaně.

„Jsme pyšni na tak významnou lokalitu, i když není na katastru obce. Kvetoucí koniklece rozhodně stojí za výlet," přidal se starosta Grygova.

Tisíce nádherných rostlin

Chráněným územím prošly už o Velikonocích stovky lidí.

Botanici proto co nejdříve plochu s největším počtem rostlin raději ohraničí páskou, aby nadšenci všechny koniklece nepošlapali.

„Lidí už začalo jezdit hodně, tak abychom tyto ohrožené rostliny alespoň trochu ochránili," vysvětloval opatření Michal Krátký ze sdružení Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

Podle ochranářů roste mezi Grygovem a Krčmaní na osm tisíc rostlin tohoto chráněného druhu.

„Lidé by měli být opatrní, jinak část populace zadupou a rostlinám se nepodaří vykvést," upozornil ochranář s tím, že evropsky významná lokalita s chráněným rostlinným druhem se rozprostírá na více než třech hektarech. .

Unikátnost osluněného stanoviště s vápencovým podkladem, které nemá v olomouckém okrese obdoby, nabízí tomuto teplomilnému druhu stepního společenstva ideální podmínky.

Jedna z největších populací na Moravě

Koniklec velkokvětý patří na seznam přísně chráněných druhů rostlin.

Přestože je jeho populace u Strejčova lomu početná, za poškozování rostlin a hlavně jejich přesuny na zahrádky, hrozí pokuta.

Travnatá step a Strejčkův lom, ve kterém se kvalitní vápenec těžil od 16.století, je přírodní památkou.

Hlavním předmětem ochrany je právě jedna z největších populací koniklece velkokvětého na Moravě.

V Olomouckém kraji roste koniklec ve větším počtu také na Prostějovsku.

Koniklec je vysoce jedovatý. Vytváří toxiny a při požití může dojít ke zpomalení srdeční činnosti.