V muzeu budou k vidění například předci litovelských rodin Frištenských a Hlavinků. Největší rodokmen s výraznou grafickou podobou mapuje sedlácký rod Špručků z Unčovic.

„Zájemce se dozví, že v Litovli má své kořeny i rod Krylů, ze kterého pochází známý zpěvák Karel Kryl. Mezi osobnosti české společnosti bezesporu patří Tomáš Garrigue Masaryk, František Palacký a spousta dalších,“ přiblížila další exponáty vedoucí muzea Zdenka Frištenská.

Kromě samotných rodinných stromů se veřejnost srozumitelnou a přitažlivou formou něco přiučí o pomocných historických vědách, jakými jsou genealogie, paleografie či heraldika. Uvidí ukázky archivních záznamů o předcích od jejich minulosti až po současnost, které jim zároveň umožní sledovat vytvoření rodové posloupnosti.

„Seznámí se s vyobrazením rodokmenu a se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele,“ doplnila Frištenská. Rodopisnou část doprovázejí ukázky krásně vypracovaných znaků.

Putovní výstavu Rodokmeny vytvořili členové České genealogické a heraldické společnosti v Praze. V Muzeu Litovel zůstane do 22. listopadu. Přístupná bude vždy od středy do neděle mezi 9. a 16. hodinou. V říjnu a listopadu ji obohatí přednášky, které stejně jako ta čtvrteční začínají v 17 hodin.