Územní rozhodnutí na všechny stavební objekty na trase vydal olomoucký stavební úřad 31. srpna. „Územní rozhodnutí je pravomocné. Právní moci nabylo 1. října,“ sdělila v úterý Deníku Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru magistrátu.

Územní řízení na stavbu pod souhrnným názvem „Dálnice D 35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. Etapa“ zahájil v polovině února.

Jenže přišla epidemie koronaviru a následně se objevila komplikace, jelikož dva majitelé pozemků mezitím zemřeli a bylo nutné obeslat soud a zjistit dědice. To se podařilo.

K projednávanému záměru následně uplatnili námitky vlastníci jedné ze zahrad, kterým vadí zejména to, že jim trasa znehodnotí majetek. Stavební úřad námitky vyhodnotil a podle něj nejsou takové povahy, která by bránila povolení stavebního záměru.

Stavební povolení by ŘSD chtělo mít v roce 2022, jak vyplývá z dokumentu k připravované stavbě.

V následujícím roce plánuje vyhlásit výběrové řízení a v roce 2024 chce zahájit stavbu.

První motoristé by pak mohli na nový úsek dálnice D35 vyjet v roce 2026.

Do té doby musejí přetrpět provizorium vybudované v roce 2007 a počkat si v kolonách před kruhovým objezdem u Globusu.

Tangenta bude napojena, ve směru od Hradce Králové, před nadjezdem v Břuchotíně, protne zahrádkářskou kolonii v Křelově a na již existující část obchvatu Olomouce, I. etapu, se připojí přibližně v zatáčce za rondelem u hypermarketu.

Břuchotín chce protihlukovou stěnu

Obavy z nového úseku silniční tepny přetrvávají v Břuchotíně, kde bojují za výstavbu protihlukové stěny. Investor plánuje protihlukovou stěnu u Křelova, kterému se dálnice vyhne.

Obec jedná s ŘSD, aby ochránila břuchotínskou zástavbu novou stěnou podél komunikace, na niž bude západní tangenta napojena.

„Na základě měření, které už proběhlo, ale ještě není vyhodnoceno, plánuje ŘSD i tuto protihlukovou stavbu vybudovat. Nezávisle na stavbě dálnice. Příslib tedy máme a o tuto protihlukovou stěnu budeme usilovat,“ uvedla koncem května starostka Křelova-Břuchotína Marie Škavronková.

Součástí stavby budou také tři mosty na dálnici, jeden nad dálnicí. V Křelově vznikne nová mimoúrovňová křižovatka a na II/448 okružní křižovatka.

Plánována je přeložka I/35 v délce 739 metrů, přeložka III/5709 v délce 352 metry.

Součástí stavby jsou vynucené přeložky polních cest, aby byl zajištěn přístup k pozemkům a objektům, a také napojení úseku I/35 na silnici II/635.