Obec zabojovala o dotace a pustila se do další rozsáhlejší opravy – severního křídla.

Proměnou v těchto dnech prochází i zámecký park.

„Když jsme zámek získali v roce 2000, pustili jsme se do hlavní budovy. Zejména střechy, která nesnesla odkladu. Na křídla zámku bohužel nebyly peníze," vzpomínala starostka městyse Marta Husičková.

Potřebné miliony se vloni podařilo získat v rámci Regionálního operačního programu a na konci roku se firma mohla pustit do práce.

Svým rozsahem jde o doposud největší rekonstrukci náměšťského raně klasicistního „moravského" baroka.

Střecha nad severním křídlem byla v havarijním stavu.

„V původním krovu nebyla použita podstřešní folie a došlo k zatékání přes stávající krytinu a bednění, což krovy značně narušilo," popisoval v úterý stavbyvedoucí Jan Žamboch.

Firmu čeká výměna bezmála 150 kubíků dřevěných částí.

„S ohledem na památkovou ochranu se snažíme uchovat maximum původní konstrukce. Pro výměnu pak používáme speciální metodu bez použití šroubů a hřebíků," popisoval přístup k cenné stavbě.

Rekonstrukce pokojů a chodeb

Práce na střeše firma koordinuje s rekonstrukcí pokojů a chodeb ve spodní části křídla, kde montuje nové podlahy, restauruje okna a dveře, sanuje zdivo a dělá nové omítky a elektroinstalaci.

„V tomto směru jde vše hladce. Bohužel však došlo ke zřícení původní dřevěné římsy. S tím jsme nepočítali. Její nahrazení je náročné," líčil.

„Aby její kopie nerozpraskala, musí být z krajového řeziva. Nebylo snadné vhodný materiál sehnat. Nato vyrobit totožnou římsu se stejným profilem," líčil, co obnášejí práce na kulturní památce.

Firma taky musela vyzdít nový komín, protože starý praskl.

„V podstatě vyrobit kopii původního," dodal stavbyvedoucí s tím, že nejde o první opravu památky, kterou má na bedrech.

Rekonstrukce střechy a spodní části křídla skončí v červnu.

„Prostory regionálního muzea otevřeme výstavou dokumentující náročnou opravu této části zámku," zvala zájemce starostka Husičková, která uvažuje i o mimořádném zpřístupnění opravených půdních prostor nad severním křídlem.

Sezona začne velikonoční prohlídkou

Sezonu však zahájí stejně jako ostatní památky na Olomoucku o měsíc dříve.

„A to oblíbenými velikonočními prohlídkami. Rekonstrukce návštěvníky neomezí a neohrozí, kromě vstupu do parku," upozornila.

V těchto dnech totiž zároveň probíhá zásadní regenerace kruhového parku, z něhož do všech světových stran vybíhají lipové aleje.

„Kácí se, ořezává a vysazuje," popisovala další ruch v areálu zámku, který v posledních letech nemá obdoby.

„Budou vysazeny nové lípy, byly provedeny ořezy aleje," zmínila konkrétní úpravy.

Za smrad může páchník - vzácný brouk

Když se zahradníci pustili do omlazení zámeckého parku v Náměšti na Hané, neměli tušení, jakou vzácnost některé stromy skrývají. Tedy minimálně z pohledu entomologů.

V některých dřevinách byl nalezen brouk s nevábným názvem – páchník hnědý.

Při rekonstrukci zámeckého parku v Náměšti na Hané byl objeven chráněný páchník hnědý

Při rekonstrukci zámeckého parku v Náměšti na Hané byl objeven chráněný páchník hnědý. Autor: Biolib.cz, Miroslav Fiala

„Musela být ponechána torza těchto stromů, které návštěvníci v parku uvidí, až jej po ukončení prací znovu zpřístupníme," upozornila starostka Náměště na Hané Marta Husičková.

Páchník je až tři centimetry velký brouk ze skupiny zlatohlávkovitých. Pozoruhodné jsou jeho larvy, které mají až čtyřletý cyklus vývoje a před konečným zakuklením dosahují více než pěti centimetrů.

„A skutečně páchnou," usmála se starostka nad rodovým názvem brouka, jehož přítomnost v dutině je možné rozpoznat podle charakteristických exkrementů podobných myšímu trusu.

Podle pižma je možné brouka najít pouze v létě, kdy se zápach line z dutin obývaných dospělci.