Společnost DR Development, která je novým majitelem areálu, má s obnovou památek zkušenosti. Zakladatel firmy již v minulosti vrátil život zámku v Lukách nad Jihlavou, který nechal citlivě zrekonstruovat a vybavit autentickým mobiliářem.

„Za prvotním rozhodnutím vstoupit investičně do projektu Chudobín, stál zájem zakladatele naší společnosti, pana doktora Viktora Růžičky, o záchranu historické památky - empírového zámečku,“ vysvětlil motivaci Petr Pelikán, ředitel společnosti DR Development.

Díky předchozí zkušenosti společnost podle ředitele dokáže velice dobře odhadnout náklady, které si rekonstrukce historické památky vyžádá. „A ty budou nemalé,“ dodal.

Zámek Chudobín má podle Petra Pelikána to štěstí, že si na svou rekonstrukci může vydělat, a to dokončením rekonstrukce a prodejem vedlejšího objektu, nacházejícího se v zámeckém areálu. V něm byla zhruba před deseti lety započata rekonstrukce s úmyslem vybudovat zde kongresové centrum. Rekonstrukce však byla pro nedostatek financí původním vlastníkem zastavena, a stojí dodnes.

Tršický zámek v červenci 2021
Se zámkem mají Tršice velké plány. Místo úřadu má být atrakcí a perlou

Apartmánové bydlení

„Naším záměrem je upravit rozestavěnou budovu na apartmánové bydlení a tím přivést do Chudobína až třicet rodin, které by chtěly bydlet v zámeckém areálu. Zisk z prodeje apartmánů nám potom umožní záchranu empírového zámečku, což představuje zejména odstranění necitlivých stavebních zásahů, ke kterým docházelo za minulého režimu, a poté pečlivou renovaci co nejbližší původnímu slohu,“ představoval plány ředitel společnosti.

Na opravu vedlejšího objektu je vydáno stále platné stavební povolení. „S opravou tedy můžeme začít zcela určitě ještě v tomto roce,“ uvedl Petr Pelikán.

Oprava samotného zámečku, který je památkově chráněným objektem, si podle investora vyžádá delší přípravu, od zpracování samotného záměru architektem, přes projektovou dokumentaci až po jednání s úřady, zejména památkáři.

Slavnostní otevření rekonstruovaného zámku Třemešek u Dolních Studének.
Z ubytovny chloubou. Opravený zámek Třemešek otevřel, podívejte se dovnitř

Školka i komunitní centrum

Zatímco rekonstrukce vedlejšího objektu by mohla být dokončena v příštím roce, opravy samotného zámečku zaberou podle ředitele určitě několik let.

„Co bude se zámečkem po jeho rekonstrukci, ještě nejsme zcela rozhodnuti. Zvažujeme různé varianty jeho využití,“ sdělil Petr Pelikán.

Majitelé areálu barokního zámku vzniklého v první polovině 18. století na místě původní tvrze věří, že nová nabídka bydlení v Chudobíně může pomoci celkovému rozvoji obce. V Chudobíně by mohla opět začít fungovat restaurace, obchod, případně i škola.

„Nejdříve ale bude potřeba postarat se o ty nejmenší, a proto v zámeckém areálu plánujeme připravit prostory vhodné pro otevření mateřské školy. Dále počítáme s prostory pro komunitní setkávání i drobné služby,“ nastínil vize.

Vedení brněnské firmy záměry konzultuje s vedením města Litovel i se zástupcem místního osadního výboru.

„Jsme si vědomi, že takto rozsáhlý projekt nemůže nikdy fungovat bez kladného přijetí ze strany místních lidí. Lidí, kteří často v prostorách zámku oslavili vlastní svatbu, a kteří stále rádi chodí do zámeckého parku na procházku. Je naším přáním, aby byl zámecký areál nadále vnímán jako přívětivé místo, kde se budou setkávat starousedlíci s novými obyvateli Chudobína,“ zamýšlel se podnikatel.

Starosta Litovle Viktor Kohout potvrdil, že nový majitel informuje radnici o tom, co v Chudobíně chystá.

„Jsme velice rádi, že se s areálem po dlouhých letech, kdy jen chátral, konečně něco děje. Nový vlastník s námi komunikuje, představil nám podnikatelský záměr a má naši podporu,“ reagoval starosta.

Uskutečnění záměru bude podle starosty vyžadovat dílčí změnu územního plánu, aby zde bylo možné dlouhodobé bydlení, ne pouze hostinské ubytování. „Nebude to zásadní problém,“ uvažoval starosta.

Dne 18. srpna 2021 proběhlo slavnostní zahájení stavebních prací na čističce odpadních vod litovelské cukrovarny.
Strašný smrad, zlobí se místí. Zápach z kaliště má letos grády

Dávná sláva devadesátek

Městu už dělal velké starosti také zpustlý zámecký park. Lidé ze sousedství si na jeho stav opakovaně stěžovali.

„Větve padaly lidem na pozemky, byly i nějaké zničené ploty. To se změnilo, v parku se už pracuje a vlastník by jej chtěl do budoucna nechat částečně přístupný veřejnosti, což vítáme,“ uvedl Viktor Kohout.

Někdejší Hotel Zámek Chudobín byl vyhlášený široko daleko. Získala jej počátkem 90. let v privatizaci společnost Sidia. Byl jedním z center společenského dění na Litovelsku a známým kongresovým centrem.

Zámek v Chudobíně
Z velkých plánů sešlo. Zámek Chudobín dál hledá majitele. Za kolik?