„Nejtěžší pacientka vážila 190 kilogramů. Dnes má 90, cítí se velmi dobře a hlavně je zdravá. Co si lékař může přát více?" uvedl primář v rozhovoru pro regionální Deník.

Kdy jste začal léčit obezitu chirurgicky?
V roce 1991 ve Fakultní nemocnici Olomouc. Tehdy jsme spojkou mezi kličkami tenkého a tlustého střeva část tenkého střeva významně cestu tráveniny zkrátili, ale ukázalo se, že jde o nefyziologický zákrok a nemocní byli zatíženi spoustou metabolických poruch. Tyto operace se neosvědčily. Navíc se prováděly klasicky „otevřenou cestou", což byl v případě lidí s vysokým stupněm obezity také problém. Bandáže, jak je známe dnes, jsme začali dělat o dva roky později. Zpočátku však šlo o čtyři pět výkonů za rok. Dnes už mám za sebou stovky bariatrických výkonů.

Oč v principu jde?
Smyslem výkonu je, aby člověk, u něhož je obezita zapříčiněna nadměrným příjmem potravy, nemohl přijímat tolik jídla, jak je zvyklý. V podstatě zmenšíme žaludek a u složitějších tkzv. malabsorpčních operací zkrátíme nebo změníme dráhu tráveniny dalším zažívacím traktem.

Jaké metody jsou nejpoužívanější?
Spektrum výkonů je skutečně široké. Nejznámější je zřejmě bandáž, při níž minimálně zasahujeme do zažívacího traktu. Nejvíce se dělá takzvaná rukávcová resekce a posledních zhruba pět let využíváme často takzvanou plikaci, při níž vnoříme část žaludku dovnitř.

Žaludek zavinete? Jako palačinku?
Moje představa o palačince je jiná, ale tuto terminologii si laici oblíbili. Tím se zmenší jeho objem, průsvit kterým putuje potrava do dalších partií traktu. V tomto případě, stejně tak u bandáže, jde o vratné řešení problému. Všechny uvedené operace se provádí laparoskopicky.

Která metoda je nejlepší? Nejpoužívanější?
Bandáží se provádí méně a méně. Pro představu: dochází k přiškrcení, vymezení horní části žaludku silikonovým kroužkem, na jehož vnitřní straně je balonek, kterého objem lze regulovat pooperačně vpichem speciální jehlou přes kůži do komůrky v podkoží. Metoda bohužel často selhává vlivem špatné spolupráce pacienta po výkonu. Je vhodná pouze pro ty, kteří jsou motivovaní a schopni dodržovat nastavená pravidla. Bohužel řada obézních lidí spoléhá pouze na bandáž a nechce změnit stravovací návyky a životní styl. V Evropě v současnosti převládá takzvaná rukávcová resekce žaludku. Zatímco u „palačinky" uděláme trubici ze žaludku, aniž bychom z něj část odejmuli, při resekci vytvoříme trubici tím způsobem, že podélně jeho podstatnou část odstraníme. Od jícnu až do dolní části, asi čtyři centimetry před vrátníkem – spojující žaludek a dvanácterník.

Žaludek prošijete a část odstřihnete pryč?
Ano. Jde o velmi účinnou metodu, která je v současnosti používána nejčastěji. V tomto případě je změna nevratná. Jde o metodu využívanou druhé desetiletí zatíženou nejmenším procentem komplikací. Nejnovějším způsobem chirurgického řešení obezity je takzvaná plikace, v Česku ji děláme zhruba pět let. Jsou ale ještě další, chirurgicky náročnější operační řešení.

Kdo je vyloženě předurčen pro chirurgickou léčbu obezity? Může na operaci každý, kdo je příliš tlustý?
Bavíme se o dvou skupinách: obézních lidech a pacientech s metabolickým syndromem. V případě „jen" obézních pacientů jsou na výkon vhodní tací, kteří mají BMI vyšší než 35 až 40, u nichž jsou komplikace a metabolický syndrom otázkou času – cukrovka druhého typu, poruchy metabolismu lipidů atd. Zásadní je ale také psychosociální problém. Obézní lidé často trpí tím, že jsou terčem posměchu a odsouváni na okraj společnosti. Dalším rizikem, méně známým, je vyšší riziko rakoviny u lidí s vysokou mírou obezity.

Kdo rozhodne o tom, že operaci skutečně podstoupím?
Celý tým expertů: obezitolog, diabetolog, gastroenterolog, endokrinolog, chirurg, samozřejmě anesteziolog, protože výkon je prováděn v celkové narkóze, ale také klinický psycholog.

Proč psycholog?
Před tím, než jsme měli v týmu zabývajícím se touto problematikouna specializovanou klinickou psycholožku, 75 procent restriktivních výkonů, u kterých je nutná spolupráce pacientů, nakonec selhalo. Nepřihlíželi jsme k psychologické stránce celého problému. Ovšem to, že psycholog dnes řekne NE, neznamená, že nemocný nikdy nepodstoupí výkon. Psycholog na něj musí pacienta připravit, přesvědčit jej, aby se sám snažil a operace měla smysl. Po některých výkonech musí pacient striktně dodržovat rady, které jim dáváme. Musejí být na tekuté nebo kašovité stravě. Pokud režim poruší, může to mít až k fatální konce. Celkově jde o závažný výkon, který pro obézního člověka znamená jakési vyšší riziko.

Stalo se, že pacient všechno zmařil, neudržel se, nacpal se a zemřel?
Bohužel. Je to však zcela výjimečné. Šlo o muže, který měl pocit, že návrat z nemocnice domů musí oslavit…

Jaká jsou rizika chirurgické léčby obezity? Jak vypadají nemocní po výkonu? Mají třeba na břiše velké jizvy?
Operace je prováděna v celkové anestezii. Po laparoskopickém výkonu jsou ranky od tří do půl centimetru. Řada pacientů po zásadním zhubnutí podstupuje kosmetické operace. Celkový výsledek je pak i po estetické stránce velmi často více jak dobrý. Záleží zde na věku a dalších faktorech. V žádném případě nelze brát bariatrickou chirurgii jako chirurgii kosmetickou!

Lidé, kteří se dostanou na operační stůl, mají možná až dva metráky. Je to pro chirurga velká komplikace?
Jen zavedení takzvaných portů do dutiny břišní obézního pacienta vyžaduje velkou zkušenost a znalost jistých triků. Zkušenosti s obézními pacienty jsou na prvním místě, i proto, že tito nemocní reagují na možné komplikace jinak než-li pacienti s běžnou hmotností.

A vybavení? Máte například speciální operační stůl? Zřejmě i nástroje pro takového pacienta budou upravené…
Zažili jsme případ, kdy nemocný musel být převezen hasiči, protože záchranka na to nebyla vybavena. Už před tím, než se nemocný dostane na operační stůl, vyžaduje určitý přístup a připravenost. Ano, operační stůl je samozřejmě jiný. Ten náš má nosnost 475 kilogramů, je také speciálně polohovatelný. Zapotřebí je laparoskopická věž s několika monitory. Nástroje, které při výkonech využíváme, mají odlišné parametry – jinou délku, celkově jsou jinak řešeny. Zavádění do dutiny břišní, zejména prvního nástroje, musí být bezpečné, aby nedošlo k náhodnému poranění střev nebo jiného orgánu.

Jste pracoviště 3XL chirurgie se vším všudy…
O vzniku takových centrech se v České republice skutečně uvažuje. Tato pracoviště by měla mít speciální vybavení včetně komplementu zobrazovacích metod, speciálních ventilátorů atd. Především ale edukovaný personál, který už má s pacienty s obezitou zkušenosti.

Máte ambice stát se takovým moravským centrem?
Určitě. Už jsme několik skutečně extrémně obézních pacientů řešili, pomáhali jsme i Fakultní nemocnici Olomouc.

Kolik vážil nejsilnější pacient, kterého jste operovali?
Byla to mladá žena a vážila 190 kilogramů. Operovali jsme ji na dvě etapy, protože ten „terén" byl velmi obtížný. V jedné fázi jsme aplikovali bandáž, na které žena redukovala hmotnost na 140 kilogramů, a následně jsme přikročili k rukávcové resekci žaludku.

Zhubla ještě více?
Dostala se na 90 kilogramů. Její hmotnost kolísá do 100 kilogramů, dále už nejde.

Je šťastná?
Cítí se velice dobře. A netrápí jí problémy, které měla v souvislosti s obezitou. Co si jako lékaři můžeme přát více?

Tuto ženu přivezli hasiči, jak jste zmiňoval?
Ne, to šlo o ještě těžší pacientku. Byla to také mladá žena. Tak se styděla za svůj stav, že se zcela izolovala. Nevycházela, ležela doma, měla silné proleženiny. Byla prakticky nezvážitelná. Nakonec do 48 hodin zemřela na těžkou sepsi z proleženin.

Přibývá obézních lidí v Olomouckém kraji, na střední Moravě? Budete mít o práci vystaráno na hodně let?
V České republice má normální hmotnost už jen 41 procent lidí. Ostatní mají nadváhu a různý stupeň obezity. Vyloženě indikovaných pro operační léčbu obezity může být kolem 10 tisíc obyvatel Česka.

I mladší ročníky?
To je na tom vůbec nejhorší! Počty obézních dětí narůstají. Jde o životní styl rodin, kvalitu potravin, kterou si většina populace může dovolit. Je to bohužel obrovský a těžce řešitelný problém.

Kolik bariatrických operací jste letos v Prostějově udělali?
V minulém roce 82 výkonů a v letošním roce to bude kolem stovky. Je to dáno pouze ekonomickou limitací ze strany pojišťoven. Pokud by nebyla, můžeme pomoci ještě další stovce nemocných. Podmínky a kapacity na to jinak máme velmi dobré.

Když jiná léčba obezity selže a pacient musí podstoupit operaci žaludku a trávicího ústrojí, musí mít našetřeno hodně peněz? Nebo jde o výkony hrazené zdravotními pojišťovnami?
Výkony jsou hrazeny pojišťovnami. S výší úhrad sice nejsme spokojeni, ale situace se zlepšuje. Pojišťovny si začínají všímat toho, které pracoviště se bariatrii systematicky věnuje, má erudovaný personál a patřičné technické vybavení. V případě dalších estetických zákroků si už náklady platí pacient sám.

Prostějovské pracoviště je spádovým centrem pro jak velkou oblast?
Celý olomoucký region, je také dohoda s Fakultní nemocnicí Olomouc, že naše pracoviště se bude těmto pacientům věnovat. Pacienti k nám přicházejí ze Zlínska a jižní Moravy, kde dostupnost pracovišť, která by se věnovala chirurgické léčbě obezity, je prakticky nulová.