Muže a ženy, kteří mají civilní zaměstnání nebo studují, čeká náročná zkouška připravenosti.

V Náměšti nad Oslavou na ně budou spoléhat profesionálové ve vzduchu i na zemi.

„Bylo povoláno 50 mužů a žen roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Olomouc, během cvičení budou mít spolu s dalšími 130 vojáky AZ z KVV Zlín, Liberec a Ostrava na starosti ochranu základny jako objektu důležitého pro obranu státu, dále budou řešit kontroly v propouštěcích místech, případně doprovod zásobovacích konvojů. V rámci cvičení je plánováno provedení ostrých střeleb a další zdokonalovací výcvik jednotky," popisoval ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc plukovník Josef Kula.

Do cvičení, které začalo v úterý a Libavá je jedním z teritorií pro plnění úkolů, se letos poprvé zapojí celkem 360 vojáků aktivní zálohy Armády České republiky ve dvou rotních úkolových uskupeních po 180 lidech.

Jde o významný posun, kdy jim velení armády dává najevo, že s nimi počítá i v náročnějších mezinárodních akcích.

Záložáci z Olomouckého kraje se budou podílet na ochraně letiště v Náměšti nad Oslavou. S jejich nasazením se počítá v době od 4. do 10. září.

Americké bombardéry B-1 a B-52 budou cvičit nad Olomouckem

Jazyk by neměl být problém

Ample Strike se účastní 17 armád aliančních a partnerských zemí. Smyslem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemích jednotek.

„Vojáci aktivní zálohy z devíti krajů budou mít možnost setkat se s profesionály z aliančních armád. Bude to prověrka toho, zda jsou schopni plnit úkoly v rámci Armády České republiky jako její nedílná součást," uvedl plukovník Kula.

Během cvičení by záložáci neměli narazit na jazykovou bariéru.

„V posledních letech doplňují aktivní zálohy studenti a absolventi vysokých a středních škol a i když je vojenská terminologie jiná, v kontaktu se zahraničními jednotkami by neměl být žádný vážnější problém," dodal.

Podle ředitele Krajského vojenského velitelství Olomouc se záložáci z regionu na mezinárodní cvičení těší. Je to pro ně další výzva.

„Rozhodně. Chtějí dokázat, že jsou co platní. Připravují se už od jara. Teď už jen dolaďují poslední přípravy materiálu, který si vezmou s sebou," uvedl Josef Kula.

Tankování ve vzduchu

Hlavním cílem Ample Strike je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek.

„V letošním roce scénáře navíc doplníme například zapojením prostředků protivzdušné obrany, které budou působit jak ve prospěch jednotek, tak i proti pilotům letounů a vrtulníků, kteří se budou zdokonalovat v taktice překonávání protivzdušné obrany," informoval plukovník Zdeněk Bauer z Velitelství vzdušných sil, řídící cvičení, jež je plně v gesci Armády České republiky, která zabezpečuje kromě výcviku také logistické zázemí zahraničním vojákům.

Novinkou letošního cvičení je doplňování paliva ve vzduchu během misí taktického letectva i bombardérů.

Americké tankery KC-135R budou využívat nejen německé stroje Tornado, české a maďarské gripeny, ale i letoun B-1.

„Strategické bombardéry B-1 a B-52 budou působit z letecké základny Faiford ve Velké Británii a neponesou žádnou výzbroj, stejně jako všechny letouny působící ze zahraničí," dodal plukovník Bauer.

Tři desítky letadel

Celkem se počítá se zapojením celkem 24 kusů zahraniční letecké techniky a 10 letounů a vrtulníku Vzdušných sil AČR.

Počet 1 500 cvičících tvoří necelých 300 vojáků zahraničních armád, 360 vojáků aktivní zálohy a okolo 1 000 českých vojáků.

Letouny bude navádět v průběhu cvičení celkem 27 týmů předsunutých návodčích v počtu okolo 150 osob.

Hlavní letecká část se uskuteční od 5. do 16. září, a to v pracovních dnech v časech 9.00 až 23.00 hodin.

Velitelé však upozorňují obyvatele obcí v blízkosti teritoria, kde se bude cvičit, že ve dnech pracovního klidu může dojít k příletům či odletům letecké techniky nebo k přeletům mezi operačními prostory.