Právě nad Dlouhou Loučkou se přitom v územních plánech počítá s obrovskou přehradní nádrží jako zásobárnou pitné vody. Zalila by celé údolí, včetně Valšovského Dolu.

V Olomouckém kraji by v budoucnosti mohlo vzniknout ještě sedm dalších přehrad. Lokality jsou vyčleněny a území podléhá ochraně.

„S vodou je problém. Ten ale v Plinkoutu vyřešíme napojením na vodovod. Už na tom pracujeme,“ uklidňoval místní starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Ve vsi stojí 77 domů a lidem by do dvou let mělo pomoci napojení na obecní vodovod ve 2,5 kilometru vzdálené Dlouhé Loučce, která bere pitnou vodu z Uničova. Náklady jsou předběžně odhadnuty na 20 až 25 milionů korun.

Obavy z přehrady

K přehradní nádrži uvažované nad Dlouhou Loučkou se místní neupínají. Naopak.

„Plán zaplavit celé údolí nedaleko Sovince existuje od 70. let a stále figuruje v územních plánech, což je samozřejmě komplikace,“ popisoval Koláček.

V praxi to znamená, že v údolí Oslavy a Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Rýmařovem smí vyrůst pouze chaty a víceméně dočasné stavby. Valšovský Důl by byl zatopen.

„Je to zátěž a jako zátěž vnímáme i možnou výstavbu přehrady. Obáváme se toho. Je riziko, že by se mohlo změnit klima v obci, mohla by být v Dlouhé Loučce ovlivněna spodní voda, která už nyní klesá vlivem opakujícího se sucha,“ svěřil se starosta.

S místními zatím o záměru vybudovat přehradu nikdo nejednal.

„Všichni sledujeme, jak se roky debatuje o Nových Heřminovech. Tady to nebude otázkou 10 ani 20 let. Je to u ledu,“ uklidňoval se starosta Dlouhé Loučky Koláček.

Ministerstvo: Práce nebyly zahájeny

Podle ministerstva zemědělství stavba přehrady v Dlouhé Loučce, ani dalších sedm lokalit v Olomouckém kraji, nemá termín.

„Konkrétní lokalita Dlouhá Loučka je rezervována jako zdroj pitné vody, zatím však žádné přípravné nebo projektové práce nebyly zahájeny,“ sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Další lokality ve hře

Přehradní nádrže se v Olomouckém kraji do budoucna uvažují také v Hanušovicích, Hoštejně, Otaslavicích, v obci Radkovy, ve Šternberku na Sitce, v územních plánech je také Úsobrno na stejnojmenné říčce a na Velíčce Podlesný mlýn.

Hlavním posláním některých má být zajištění pitné vody, další vodní díla by kromě toho měla sloužit k ochraně před povodněmi či vylepšování průtoků ve vodních tocích.

Podle ministerstev zemědělství a životního prostředí jde o jedinečné lokality tvarem terénu a rovněž zdroji přitékající vody.

„Všechny vyjmenované lokality mají pouze ochranu území před znehodnocením nákladnými investicemi a stavbami tak, aby v budoucnosti v případě nutnosti mohly být využity k výstavbě přehradních nádrží v důsledku nedostatku vodních zdrojů,“ upřesnil Bílý.

Že je ochrana území pro budoucno na místě, ukazuje podle ministerstva neustupující sucho.

„V současnosti je zjevné, že k nedostatečnosti stávajících vodních zdrojů v povodí Moravy již dochází,“ poukázal Bílý.

„Proto je naprosto nezbytné hájení území trvale držet do budoucnosti. Nejde ovšem o plán výstavby přehrad, jde o předběžnou opatrnost mít při nedostatku vodních zdrojů možnost je zajistit pro budoucí generace,“ vysvětloval mluvčí.

Drobná výstavba je možná

Podle ministerstva se v těchto chráněných územích v Olomouckém kraji nejedná o stavební uzávěru jako takovou, ale omezení velkých staveb – silnic, dálnic, železnic, ropovodů, plynovodů, rozsáhlé bytové zástavby nebo průmyslových podniků.

„Drobné stavby, rozšíření stávajících rodinných domků, výstavba chat, je možná – samozřejmě se zřetelem, že v budoucnosti může být jejich existence ohrožena stavbou nádrže,“ upozornil mluvčí Bílý.

Seznam hájených území je obsažen v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod („Generel LAPV“) a je veřejně dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

„Od roku 1988 došlo k výrazné redukci počtu hájených lokalit. V povodí Moravy bylo původně hájeno 78 lokalit, v roce 2006 počet klesl na 52 a v současném Generelu z roku 2011 je hájeno pouze 11 lokalit,“ upřesnil mluvčí ministerstva zemědělství s tím, že vývoj klimatu však povede nejen k výstavbě dalších nádrží, pět se jich v Česku již, ale také k opětovnému zařazení některých v posledních letech vypuštěných lokalit zpět do Generelu pro územní hájení.

Chráněné lokality v Olomouckém kraji
Dlouhá Loučka (řeky Huntava a Oslava)
Šternberk (řeka Sitka)
Hanušovice (řeka Morava)
Hoštejn (řeka Březná)
Otaslavice (řeka Brodečka)
Podlesný mlýn (řeka Velíčka)
Radkovy (Dolnonětčický potok)
Úsobrno (řeka Úsobrnka)